INFORMACIJA SA 23.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 29.06.2020. GODINE

INFORMACIJA SA 23.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 29.06.2020. GODINE
  1. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća                                             
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Konjic                                                                    
  3. Odluka o ovlaštenju rukovodećeg državnog službenika                                                           
  4. Izvještaj o radu Policijske uprave Konjic za 2109. godinu;
  5. Izvještaj o radu  Ustanove Sportska dvorana Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
  6. Izvještaj o radu Ustanove Narodni univerzitet u Konjicu za 2019. godinu (sa prilozima);
  7. Izvještaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
  8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2019. godinu ( sa prilozima);
  9. Izvještaj o poduzetim mjerama na sprječavanju širenja pandemije korona virusa COVID 19- na području općine Konjic;
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi