IZVJEŠTAJ SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 27.01.2021.GODINE

IZVJEŠTAJ SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 27.01.2021.GODINE

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC        27.01.2021.GODINE

 1. Odluk o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Konjic za period 2020-2030 godine;
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na područiju općine Konjic;
 3. Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu;
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Upravnog odbora Ustanove „Sportska dvorana“ Konjic;
 6. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda Osnivača u Ustanovi „Sportska dvorana“Konjic;
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana školskog odbora JU „ Osnovna škola Glavatičevo“
 8. Javni oglas za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda Osnivača u JU „Osnovna škola Glavatičevo;
 9. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vanrednoj Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija „d.d.Konjic;
 10. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 11. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 12. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 13. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 14. Izvještaj o poslovanju Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za period 01.01.-30.06. 2020. godine (sa prilozima );
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic  na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za 2021.godinu, i Plan gazdovanja područije „Krša“;
 16. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za  godinu
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi