USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 26.02.2021.GODINE

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC  26.02.2021.GODINE

 

  1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta  Općine  Konjic za 2021. godinu;
  2. Odluka o organizaciji jedinstvenog organa uprave Općine Konjic;
  3. Odluka o davanju na korištenje i održavanje poslovne zgrade „Energetika“   JKP „STANDARD“ d.o.o Konjic;
  4. Odluka o prodaji službenog motornog vozila;
  5. Odluka o poklonu putničkog motornog vozila; 
  6. Odluka o izmjeni Statuta „Radio -Televizija d.o.o Konjic“ u Konjicu i usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH;
  7. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Osnovna škola Glavatičevo'' ispred reda roditelja;
  8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Konjic za 2020.godinu;
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi