USVOJENE ODLUKE I AKTI SA TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 31.03.2021.GODINE

USVOJENE ODLUKE I AKTI SA TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 31.03.2021.GODINE
 1. Odluka o donošenju budžeta Općine Konjic za 2021. godinu;
 2. Odluka o izvršavanju budžeta za 2021. godinu;
 3. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic;
 4. Odluka o osnivanju Zdravstvenog Savjeta Općine Konjic;
 5. Odluka o osnivanju Žalbenog vijeća;
 6. Odluka o davanju predhodne Saglasnosti na imenovanje v.d. direktora Agencije za lokalni ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o. Konjic;
 7. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u JKP ''Standard'' d.o.o. Konjic;
 8. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP  ''Standard'' d.o.o. Konjic;
 9. Rješenje o o razrješenju direktora Centra za ribarstvo ''Neretva'' d.o.o. Konjic i imenovanje v.d direktora Centra za ribarstvo ''Neretva'' d.o.o. Konjic;
 10. Rješenje o imenovanju člana upravnog odbora iz reda osnivača u Ustanovi ''SPORTSKA DVORANA''  Konjic;
 11. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JZU ''Gradska apoteka'' Konjic u Konjicu;
 12. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora ispred reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo'';
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi