USVOJENE ODLUKE I AKTI SA PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

USVOJENE ODLUKE I AKTI SA PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC
  1. Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu
  2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini privrednog društva Šumarstvo Prenj d.d
  3. Zaključak       
  4. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Konjic i imenovaju v.d člana upravnog odbora JU Dom zdravlja Konjic
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi