Usvojene Odluke i izvještaji sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Konjic održane dana 30.06.2021. godine

Usvojene Odluke i izvještaji sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Konjic održane dana  30.06.2021. godine
  1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Općine Konjic na skupštinama društava sa većinskim vlasništvom Općine Konjic                                                                    
  2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic
  3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i održavanje sportskog terena „Partizanovo“ Konjic
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
  5. Zaključak o obustavljanju postupka               
  6. Zaključak o ispravci Rješenja Općinskog vijeća Konjic broj : 03-02-2-2204/21
  7. Izvještaj o radu Javne ustanove  Gradska apoteka Konjic ( sa prilozima )
  8. Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za Socijalni rad  Konjic ( sa prilozima )
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi