Gradsko vijeće Konjic danas održalo 18.redovnu sjednicu

Gradsko vijeće Konjic danas održalo 18.redovnu sjednicu

Danas je održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic;
 2. Zapisnik sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic;
 3. Prijedlog Odluke o davanju i upravljanju Gradskog stadiona sa pratećim objektima Fudbalskom klubu „Igman“Konjic;
 4. Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Igman“ Konjic;
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Žalbenog vijeća;
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova školskog odbora JU „Prva osnovna škola Konjic“;
 7. Javni oglas za imenovanje članova školskog odbora JU „Prva osnovna škola Konjic“;
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic;
 9. Javni oglas za imenovanje članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic;
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova školskog odbora JU „Srednja škola“Konjic;
 11. Javni oglas za imenovanje članova školskog odbora JU„Srednja škola“Konjic;
 12. Rješenje o imenovanju članova školskog odbora ispred reda osnivača u JU „Osnovna škola Glavatičevo“;
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Ustanove „Sportska dvorana“Konjic za 2021.godinu
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Ustanove „Narodni univerzitet Konjic“u Konjicu za 2021.godinu ;
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu RTV d.o.o.Konjic za 2021.godinu ;
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Šumarstvo Prenj d.d. Konjic za period 01.01.20222.-30.06.2022. godine;
 1. Rješenje -Redžo Ćosić;
 2. Zaključak Gradskog vijeća -Esad Bećirović;
 3. Zaključak Gradskog vijeća -Đogić Rajko;
 4. Zaključak Gradskog vijeća- Šahić Elvir;
 5. Zaključak Gradskog vijeća- Unicredit Bank d.d.Mostar;
 6. Izvršenje Budžeta Grada Konjica za 01.01.-30.06.2022.godine
 7. Informacija o požarima na području grada Konjica i aktivnostima Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo u periodu april-septembar 2022. godine;
 8. Informacija o zagađenosti rijeke Neretve;
 9. Pitanja i odgovori.

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi