Danas Gradsko vijeće Konjic održalo 23. redovnu sjednicu

Danas Gradsko vijeće Konjic održalo 23. redovnu sjednicu
Vijećnici Gradskog vijeća Konjic na danas održanoj 23. redovnoj sjednici razmatrali su sljedeći Dnevni red:
1.Zapisnik sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 28.02. 2023. godine;
2.Zapisnik sa 2. vanredne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 28.02. 2023. godine;
3.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Konjica;
4.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području grada Konjica;
5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred reda osnivača za članove Nadzornog odbora u JKP „Vodovod i kanalizacija“d.d.Konjic;
6.Rješenje o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic;
7.Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic;
8.Javni oglas za imenovanje člana Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic;
9.Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Grada Konjica;
10.Javni oglas za imenovanje člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Grada Konjica;
11.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada RTV d.o.o. Konjic za 2023. godinu i finansijski plan za 2023. godinu;
12.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove „Sportska dvorana“Konjic za 2023. godinu;
13.Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic za 2023.godinu;
14.Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU ''Centar za socijalni rad'' Konjic u Konjicu;
15.Rješenje o razrješenju članova školskog odbora JU ''Osnovna škola Seonica'' ispred reda zaposlenika i roditelja;
16.Rješenje o imenovanju članova školskog odbora JU ''Osnovna škola Seonica'' ispred reda zaposlenika i roditelja;
17.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove ''Gradska Apoteka Konjic'' Konjic za 2022.godinu;
18.Pitanja i odgovori.
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi