Danas održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Danas održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic
Gradsko vijeće Konjic danas je održalo 24. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeće tačke dnevnog reda:
1.Zapisnik sa dvadeset treće redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.03.2023. godine;
2.Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Grada Konjica za 2022. godinu;
3.Prijedlog Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Grada Konjica;
4.Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Gradskog vijeća Konjic;
5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju smjernice i procedure izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije-Solarnih elektrana na teritoriji grada Konjica;
6.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova školskog odbora JU „Druga osnovna škola „Konjic iz reda osnivača;
7.Javni oglas za imenovanje članova školskog odbora JU „Druga osnovna škola „Konjic iz reda osnivača;
8.Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Igman“Konjic;
9.Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Klis“Butrović Polje;
10.Prijedlog Odluke o osnivanju Mjesnih zajednica;
11.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Podružnica i Savjeta mjesnih zajednica na području grada Konjica;
12.Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „Donje Polje“i upućivanja na javnu raspravu;
13.Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Gradske izborne komisije Grada Konjica;
14.Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradske izborne komisije Grada Konjica;
15.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada JZU „Gradska apoteka Konjic“za 2023. godinu;
16.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Gradskog vijeća Konjic za 2022.godinu;
17.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2022. godinu;
18.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Javnog pravobranilaštva Grada Konjica za 2022. godinu;
19.Zaključak Gradskog vijeća;
20.Pitanja i odgovori.
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi