Grad Konjic dio USAID - ovog projekta „ Diaspora Invest“, čiji je cilj osnaživanje kapaciteta lokalnih zajednica za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

Grad Konjic dio USAID - ovog projekta „ Diaspora Invest“, čiji je cilj osnaživanje kapaciteta lokalnih zajednica za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

Danas je u Sarajevu potpisan memorandum o partnerstvu između USAID – a i 20 jedinica lokalne samuprave u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Grad Konjic. Memorandumom je definisano  da se zajedničkim aktivnostima razvijaju lokalni grant programi i provode aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica.

Tokom potpisivanja ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sastao sa načelnicima i gradonačelnicima partnerskih zajednica sa kojima su razmijenjene ideje i očekivanja od novog modaliteta saradnje kroz USAID projekat „Diaspora Invest“. 

U saradnji sa USAID-om dogovorena je tehnička podrška za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj i uspostava lokalnih razvojnih fondova za podršku investicijama dijaspore.  

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.  Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta. 

“20 partnerskih gradova i opština/općina potpisivanjem ovog sporazuma šalju jasnu poruku o spremnosti da budu atraktivna destinacija za ulaganja dijaspore, te potvrđuju svoju opredijeljenost otvorenoj i transparentnoj podršci privredi” napominju iz Projekta. 

Današnji potpisnici, lokalni partneri projekta, su: Bosanska Krupa, Brčko Distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Zavidovići, Zenica i Žepče. U narednom periodu se očekuje uspostava lokalnih fondova za podršku investicijama dijaspore, koji će biti finansirani od strane USAID projekta “Diaspora Invest” i partnerskih lokalnih zajednica.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi