Održana 28.redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Održana 28.redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

U utorak 31.10.2023.g. održana je 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeći dnevni red:

1.Zapisnik sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane dana 18.07.2023. godine;

2.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog objekta „Gradac“ u vlasništvu Grada Konjica;

3.Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Centra za upravljanje otpadom Konjic JKP „Standard d.o.o.Konjic;

4.Prijedlog Odluke o organizaciji jedinstvenog organa uprave Grada Konjica;

5.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova školskog odbora JU Osnovna škola ''Čelebići“ iz reda osnivača. ;

6.Javni oglas za imenovanje članova Školskog odbora JU Osnovna škola ''Čelebići“ iz reda osnivača.;

7.Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća;

8.Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća;

9.Izvršenje budžeta Grada Konjica za period 01.01.-30.06.2023. godine;

10.Pitanja i odgovori.

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi