JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC ZA 2020. GODINU

Općina Konjic poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Konjic. Dokumentacija za prijavu  na javni poziv se može preuzeti lično u Općini Konjic, Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, kancelarija br. 29, ili na web stranici Općine Konjic.  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u dva (2) primjerka za svaki kandidirani projekat u štampanoj formi , u zatvorenoj koverti preporučeno ili na protokol Općine Konjic tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:30 do 15:30 sati, sa naznakom za Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta Općine Konjic za 2020. godinu (obavezno navesti prioritetnu oblast na koju se aplicira). Rok za prijavu aplikacija je 09.03.2020 godine, do 15:30 sati.

U prilogu se nalazi sva potrebna dokumentacija  za Javni poziv.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi