Općina Konjic nastavlja projekat “Upravljanje rizicima od požara”

Općina Konjic nastavlja projekat “Upravljanje rizicima od požara”

Općina Konjic kroz projekat „Upravljanje rizikom od požara“ koji financira Republika Češka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP nastoji podići nivo kapaciteta za upravljanje rizikom od požara. Cilj je kroz ključne aktivnosti: obuku vatrogasaca, provođenje lokalnih mjera sprečavanja nastanka požara i kampanju podizanja svijesti doprinijeti većem poznavanju rizika od požara i unaprijeđenoj spremnosti i odgovoru na katastrofe opće javnosti, kao i ranjivih kategorija stanovništva i dužnosnika u organima vlasti, čime će se povećati ukupna otpornost zajednica. 

Ovih dana počinjemo sa promotivnom kampanjom za zaštitu od požara u ovoj sezoni. 

Općina Konjic je partner na pomenutom Projektu od 2020. godine, te intenzivno radimo sa Projektnim timom na sprovođenju Projektnih aktivnosti. 

Jedna od aktivnosti kroz ovaj Projekat je i priprema promotivne kampanje za zaštitu od požara, te je kao rezultat iste finaliziran promotivni video materijal za zaštitu od požara  Općine Konjic, a koji možete pogledati ovdje: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JMDuSFeB9XY

 

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi