Danas održana 10. redovna sjednicu Općinskog vijeća

Danas održana 10. redovna sjednicu Općinskog vijeća
Danas održana 10. redovna sjednicu Općinskog vijeća
Općinsko vijeće Konjic danas je održalo10.redovnu sjednicu sa sljedećim dnevnim redom :
1. Zapisnik sa devete redovne sjednice održane 29.10.2021. godine
2. Zaključak Općinskog vijeća;
3. Zaključak o usvajanju Nacrta Budžeta općine Konjic za 2022. godinu;
- Budžet općine Konjic za 2022. godinu
4. Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima Općine Konjic;
5. Prijedlog Odluke poklonu putničkog motornog vozila ;
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Ustanove „Narodni Univerzitet“ Konjic iz Konjica;
7. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Ustanove „Narodni Univerzitet“ Konjic iz Konjica;
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Nadzornog odbora iz reda osnivača u RTV Konjic d.o.o Konjic;
9. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora iz reda osnivača u RTV Konjic d.o.o Konjic;
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje školskog odbora JU Osnovna škola „Glavatičevo“Glavatičevo;
11. Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU Osnovna škola„Glavatičevo“ Glavatičevo;
12. Rješenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Agencije za ekonomski razvoj ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic
13. Rješenje Općinskog vijeća Konjic o utvrđivanju prava suvlasništva;
14. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi ;
- Odluka o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi
15. Zaključak Općinskog vijeća - Zulfikar Ališpago;
16. Zaključak Općinskog vijeća - Jasin Ališpago,
17. Zaključak Općinskog vijeća- Petrov Ljudevit;
18. Izvještaj o radu JU „Dječije obdanište Zulejha Begeta“ za 2020. godinu ;
19. Pitanja i odgovori
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi