Obavijest

Pozivaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Konjica koji do sada nisu izvršili usklađivanje odobrenja za rad sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21"), da u skladu sa članom 82. Zakona podnesu Zahtjev za usklađivanje poslovanja.

 Svi obrtnici koji obavljaju djelatnost prema ranijim propisima dužni su uskladiti svoja rješenja do 31.12.2022. godine.

 Zahtjev Službe  može se  preuzeti na info-pultu, kao i na web stranici Grada Konjica u kojem je navedena potrebna dokumentacija za usklađivanje rješenja sa važećim zakonskim propisima. 

 https://www.konjic.ba/ba/uprava/opcinske-sluzbe/obrasci-opcinskih-sluzbi/category/8-sluzba-za-privredu-finansije-i-drustvene-djelatnosti.html?download=132:zahtjev-za-promjenu-rjesenja-u-skladu-sa-zakonom

 Za sve dodatne informacije vezane za usklađivanje rješenja možete dobiti putem telefona  036/712-245 ili u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti Grada Konjica.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi