Preliminarna rang lista po Javnom pozivu za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području Grada Konjica

Gradska uprava Grada Konjica objavljuje preliminarnu rang listu po Javnom pozivu za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području Grada Konjica koja se nalazi u prilogu.

Aplikanti imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste.

Prigovor se dostavlja putem protokola ili putem pošte na adresu:

Grad Konjic

Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove

Maršala Tita br. 62

88400 Konjic

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi