Obavještenje za poljoprivrednike

Obavještavamo sva fizička i pravna lica koja su podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je obavezan upis promjena u RPG i RK u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u RPG i RK („Službene novine FBiH“ 42/08, 24/20 i 31/22), i to:

(1) Poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 1. januara do 31. marta, dostavljaju nadležnoj općinskoj/gradskoj službi koja vodi registre, podatke o:

  1. a) poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
  2. b) trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
  3. c) promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

(2) Poljoprivredna gazdinstva iz stava (1) ovog člana dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijave:

  1. a) promjenu nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioca obrta, odnosno promjenu

ovlaštenog lica u pravnom licu koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

  1. b) promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
  2. c) promjenu članova poljoprivrednog gazdinstva.

(3) U slučaju promjene sjedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, nadležna općinska/gradska služba koja vodi upis u RPG dužna je u roku od 30 dana, službenim putem dostaviti originalni dosje poljoprivrednog gazdinstva novom nadležnom organu.

Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi