Obavještenje za maturante Grada Konjica

Obavještavaju se svi maturanti Grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2023./2024. godini imaju maturu, da shodno Odluci Gtadonačelnika Grada Konjica od 10.05.2024. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Grada Konjica www.konjic.ba.

Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su učenici završnih razreda srednje škole na području Grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2023./2024. godini,
  • da imaju prebivalište i žive na području Grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama/gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2023./2024. godini.

Svi maturanti odnosno, učenici završnih razreda srednje škole Konjic zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose Gradskoj upravi putem Srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol Gradske uprave.

Ostali maturanti, koji imaju prebivalište na području Grada Konjica a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama/gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol Gradske uprave uz CIPS kao dokaz za prebivalište.

Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i Direktora srednje škole.

Po zaprimljenim zahtjevima i izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne finansijske podrške, na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi