SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA NA SLIVU RIJEKE NERETVICE

Ponukani natpisima u medijima i nepotrebnim raspravama na društvenim mrežama  vezano za izgradnju  malih hidroelektrana  na slivu rijeke Neretvice, Općina Konjic daje saopštenje za javnost.
Mogućnost gradnje malih hidroelektrana predviđena je kroz Prostorni plan Općine Konjic iz 1987.godine,na osnovu kojeg je 90-tih godina, naručena i urađena Studija od strane firme “Energoinvest” za iskorištavanje sliva rijeke Neretvice u svrhu izgradnje istih.
Poslije rata je aktualizirana gradnja malih hidroelektrana na svim vodotocima za koje su Studije pokazale ekonomsku opravdanost sa stanovišta održivog razvoja Općine, te je u  2000.godine Općinsko vijeće donijelo Odluku  o utvrđivanju strateškog interesa Općine Konjic za izgradnju malih hidroelektrana.
Poslije donošenja neophodnih Odluka na Općinskom vijeću Konjic, pristupilo se pripremama i provođenju  procedura za više vodotoka na vodama II kategorije, na kojima su date koncesije za gradnju u skladu sa zakonskim propisima i potpisani koncesioni ugovori.
Procedura dodjele koncesije i obaveze koje  iz tog proizilaze, u smislu provođenja zakonom propisanih procedura izdavanja pojedinih akata za izgradnju malih hidroelektrana  na slivu rijeke Neretvice provedena je uz maksimalno poštivanje cjelokupne zakonske regulative koja tretira postupak dodjele koncesije za izgradnju mini hidroelektrana, doneseni su prostorno planski dokumenti, prikupljene su sve neophodne dozvole kojima su prethodile rasprave i upoznavanje mjesnog stanovništva o planiranim aktivnostima kao i uključenost kompletnog stanovništva i šire društvene zajednice u isti, na osnovu kojih investitor JP “Elektroprivreda” BiH d.d.Sarajevo može pristupiti izgradnji malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice.
U skladu sa zakonskim propisima, prilikom pribavljanja svih neophodnih dozvola (okolinska dozvola,vodna saglasnost,saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a i sl.) svim neophodnim dozvolama obavljene su javne rasprave na području Općine Konjic i mjesnim područjima na kojima je planirana izgradnja predmetnih mini hidroelektrana.
Tada istaknuti zahtjevi mjesnog područja su u potpunosti i realizovani kroz Program prijateljskog okruženja u vrijednosti od 1.200.000,00 KM, koji su  finansirani od strane JP “Elektroprivreda” BiH d.d. Sarajevo.
Na osnovu naprijed navedenog Općina Konjic kao davalac koncesija obavještava javnost da ne postoje nikakve zakonske prepreke za izgradnju planiranih mini hidroelektrana..
Mišljenja smo da sva okupljanja koja se dešavaju ovih dana imaju političku pozadinu, odnosno pojedincima služe za pripremu predizborne kampanje.
Gradimo zajedno našu Neretvicu.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi