Obavijest

Ovim putem obavještavamo javnost da se može izvršiti javni uvid za predhodnu procjenu uticaja na okoliš – projekat izgradnje podionice Tarčin – Konjic, poddionica Ivan - Ovčari, investitora JP Autoceste FBIH.

 Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/zahtjev-za-prethodnu-procjenu-uticaja-na-okolis-dionica-tarcin-konjic-poddionica-ivan-ovcari-investitora-jp-autoceste-federacije-bih

 Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za predhodnu procjenu uticaja na okoliš možete dostaviti u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma BiH.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi