Info

Važniji brojevi telefona

Civilna zaštita
036 735 370

Elektro Konjic
036 728 938
036 726 136

Energetika Konjic
036 727 518
036 727 503

Srednja škola Konjic
036 727 321

Hitna pomoć
124

Željeznička stanica Konjic
036 726 260

Crveni križ/krst Konjic
036 726 183

Centar za socijalni rad Konjic
036 728 448

Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic
123
036 726 124

Veterinarska stanica Konjic
036 726 256

Turistička zajednica Konjic
036 728 123

Narodni univerzitet Konjic
036 726 166

Radio Konjic
036 726 230
036 726 267

Fond PIO - odjeljenje Konjic
036 726 241

Obdanište Zulejha Begeta
036 726 612

Općinski sud za prekršaje Konjic
036 726 328

Općinski sud Konjic
036 729 470

BH Pošta - odjeljenje Konjic
036 730 908
036 726 837

Gradska apoteka
036 726 101

JKP Vodovod i kanalizacija
036 727 469
036 727 576

JKP Standard
036 726 308
036 726 163

Poreska uprava
036 726 240

Policija
122
036 726 215

Javne ustanove i preduzeća

1. JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" Konjic
Direktor: Đapo Nadira
Tel: 036 728 448
Fax: 036 726 171
Adresa: Maršala Tita b.b., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


2. JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.D. Konjic
Direktor: Hasagić Dženamir
Tel 1/Fax: 036 727 576
Tel 2: 036 727 469
Adresa: Varda b.b., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


3. JKP "STANDARD" D.O.O. Konjic
Direktor: Memić Samir
Tel 1: 036 726 308
Tel 2: 036 726 163
Tel 3: 036 726 180
Fax: 036 726 308
Adresa: Musala b.b., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina
Web: www.standardkonjic.com


4. JU "DOM ZDRAVLJA" Konjic
Direktor: Brkan-Hrvačić Jasminka
Tel: 036 729 371
Fax: 036 725 537
Adresa: Bolnička do broja 13, 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


5. JU "GRADSKA APOTEKA" Konjic
Direktor: Kovačić Vildana
Tel: 036 726 101
Adresa: Trg državnosti 7, 88400, Konjic, Bosna  i Hercegovina


6. "ŠUMARSTVO PRENJ" D.D. Konjic
Direktor: Alikadić Samir
Tel 1: 036 726 209
Tel 2: 036 726 575
Fax: 036 727 127
Adresa: Sarajevska 31, 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina
Web: www.sumarstvo.com.ba


7. "ŠUMARSTVO LJUTA2 D.O.O. Konjic
Direktor: Holjan Kemal
Tel: 033 636 950
Fax: 033 636 972
Adresa: PP No. 6, 71210, Ilidža, Bosna i Hercegovina
Web: www.sumarstvo-ljuta.ba


8. JU "NARODNI UNIVERZITET" Konjic
Direktor: Mušinović Benjamin
Tel: 036 726 166
Adresa: Varda b.b., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


9. AGENCIJA  ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Direktor: Greda Ajla
Tel: 036 727 645
Fax: 036 727 645
Adresa: Musala do br.1, 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina
Web: www.prvikorak.ba


10. JU DJEČIJI VRTIĆ "ZULEJHA BEGETA" Konjic
Direktor: Lejla Čolaković
Tel: 036 726 612
Fax: 036 726 612
Adresa: Omladinska 3/A, 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


11. JU "SPORTSKA DVORANA" Konjic
Direktor:  Elezović Adnan
Tel. 036 727 902
Adresa: Musala bb 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


12. RTV KONJIC D.O.O. Konjic
 Direktorica: Habibija Amila
Tel 1/Fax: 036 726 267
Tel 2/Fax: 036 727 230
Adresa: Trg državnosti - Alija Izetbegović do broja 1., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


13. SAVEZ POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA KONJIC
Predsjednik Saveza: Nusret Avdibegović
Tel/Fax  036/735-041
Adresa: Varda bb 88400 Konjic
Web: www.poljoprivredakonjic.ba


14. JU ''PRVA OSNOVNA ŠKOLA'' KONJIC
Direktor: Kozić Omer
Tel: 036/734-030, 031
Fax: 036/734-030
Adresa: 3. mart br.2 88 400 Konjic


15JU ''DRUGA OSNOVNA ŠKOLA'' KONJIC
Direktorica: Tinjak Munevera
Tel: 036/735-780
Fax: 036/726-192
Adresa: Musala br.1  88 400 Konjic


16JU ''OSNOVNA ŠKOLA ČELEBIĆI'' Čelebići
Direktor: Nijaz Kurtović
Tel/Fax: 036/721-464
Adresa: M-17 88 404 Čelebići


17.JU ''OSNOVNA ŠKOLA SEONICA'' iz Seonice
Direktor: Halilović Zijad
Tel: 036/742-457
Fax: 036/742-456
Adresa: Seonica bb  88 409 Buturović Polje


18.JU ''OSNOVNA ŠKOLA PARSOVIĆI'' Parsovići
Direktor: Ćutahija Džemal
Tel/Fax: 036/741-100
Adresa: Parsovići bb  88 409 Buturović Polje


19.JU '' OSNOVNA ŠKOLA GLAVATIČEVO'' Glavatičevo
Direktorica: Šurković Munira
Tel/Fax: 036/739-044
Adresa: Glavatičevo bb 88 406 Glavatičevo


20.JU ''SREDNJA ŠKOLA KONJIC'' KONJIC
Direktorica: Karkelja Enisa
Tel/Fax: 036/727-321
Adresa: Maršala Tita br. 80  88 400 Konjic
Kultura

INSTITUCIJE KULTURE

• JU Narodni univerzitet u sklopu koje se nalazi zatvorena kino dvorana, i ljetno kino, prostorije za kulturno umjetnička društva;
• Gradska biblioteka dio Centra za kulturu Narodnog univerziteta
• Zavičajni muzej, dio Narodnog univerziteta na ugovor od dvije godine;
• Rodna kuća Zuke Džumhura, dio Narodnog univerziteta na ugovor od dvije godine;
• Muzej drvorezbarstva ''Mulićev rekord'', najstariji muzej drvorezbarstva u vlasništvu obitelji Mulić.

U gradu trenutno djeluju slijedeća kulturno-umjetnička društva:

• A.P. Neretva Konjic - smješten u Narodnom univerzitetu.
Amatersko pozorište njeguje dječju, scenu za odrasle, studentski i srednjoškolski teatar.
Izdavačka djelatnost.
Kontakt : Sejo Fišić, sekretar Udruženja

• BZK »Preporod» – koristi prostorije u Narodnom univerzitetu, okuplja veliki broj omladine na folklornim sekcijama, zabavni i narodni orkestar, harmonikaški orkestar.
Izdavačka djelatnost.
Kontakt : Amer Ćukas, sekretar Udruženja

• HKD» Napredak» - ima svoje prostorije u PSC» Partizanovo».
Izdavačka djelatnost, promidžba kulturnih programa.
Kontakt : Antonela Blažević, pred. udruženja

• KUU »Sejfullah» - koristi prostorije u Narodnom univerzitetu.
Aktivnosti - muški hor duhovne muzike islama i izdavačka djelatnost.
Ansambl broji oko 15 članova.
Kontakt : Muamer Ćukle, pred. udruženja

• Vokalni ansambl »Rezonanca» koristi prostoriju u Narodnom univerzitetu.
Aktivnost - ženski ansambl koji njeguje muziku svih krajeva svijeta.
Ansambl broji oko 15 članica i dio je Mreže Horovi za ljudska prava koju čini La Viva France i La Viva Balkan.
Kontakt : Biljana Handžo, pred. udruženja

• «Konjički tamburaši» - dijeli prostoriju sa vokalnim ansamblom '' Rezonanca''.
Voklano - instrumentalni sastav od 5-6 muzičara koji njeguju najljepše tardicionalne narodne, starogradske kompozicije i evergrine.
Kontakt : Emil Bakoš

• Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa - koristi prostorije Doma izviđača. Djelatnost - očuvanje kulturno-historijske baštine, škola crtanja ''Zuko i Lazo''.
Kontakt : 

• Udruženje ''Natura As'' - očuvanje kulturno - historijske baštine.
Izdavačka djelatnost, publikacije i knjige mladih neafirmiranih pisaca, turističke djelatnosti, ručna izrada nakita i suvenira.
Udruženje koristi poslovni prostor pored Kamene ćuprije, u kom vrši prezentaciju i prodaju suvenira.
Kontakt : Amela Hujdur

• Centar za prava djeteta - opremili prostor Dječijeg obdaništa na Orašju, ustupljen od Općine. Djelatnosti: Prava djece prema Deklaraciji o pravima djeca, zaštita i sprečavanje nasilja u obiteljima, pomoć djeci iz ugroženih obitelji.
Kontakt : Alma Alagić

• Odred izviđača - skauta ''Neretva'' Konjic. Smješteni u zgradi Odreda uizviđača u ulici Omladinska. Glavna aktivnost je organizacija logorovanja za svoje članove i članove drugih odreda.

 

MANIFESTACIJE
Općina Konjic u posljednjih desetak godina samostalno ili kao pokrovitelj, podržava brojne manifestacije u gradu.

Neke od manifestacija koje zaslužuju poseban rejting u raspodjeli finansijskih sredstava na osnovu već ispunjenih kriterija kojima se zadovoljavaju potrebe općine:
• Dani srednjoškolskog dramskog stvaralašta u organizaciji A.P. Neretva, održava se već dugi niz godina uz podršku Općine, kantonalnog i federalnog ministarstva kulture uz učešće do 30 srednjoškolskih dramskih sekcija.
Festival se odražava sveke godine u zadnjoj sedmici aprila / travnja.
• Školski teatar za učenike osnovnih škola na zadane teme: monolog, recitacija, igrokaz do 20 minuta
Održava se u mjesecu aprilu /travnju.
• ''Dani ef. Sejfullaha Prohe'' - nosilac aktivnosti je KUU ''Sejfullah''.
• Konjička sehara u organizaciji BZK «Preporod» održava se već desetak godina uz podršku Općine, Kantona i Federacije uz učešće preko 50 skupina iz svih krajeva bivše države, Turske, Egipta, Ukrajine, Mađarske ...
Konjička sehara se održava u julu/srpnju.
• Večeri duhovne muzike u organizaciji KUU ''Sejfullah'' uz učešće brojnih solista, vokalnih i muzičkih skupina iz BiH.
Program traje od polovine oktobra/listopada do polovine novembra/studenog.
• Međunarodni Festival tamburaških skupina iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije.
Festival se održava u septembru.
• Decenijski projekat ''Horovi za ljudska prava'' saradnja horova iz BiH, Srbije, Hrvatske i Francuske, u organizaciji VA'' Rezonanca''.
Projekat podrazumjeva samostalne koncerte odnosno skupne koncerte sa horovima koji su dio Mreže.
• Dani Općine Konjic, manifestacija kojom se afirmiše lokalno stvaralaštvo, odnosno predstavljanje rada svih kulturno umjetničkih udruženja koje finansira općina Konjic tokom godine kroz projekte. Program počinje 5.juna a završava se 16.juna na Dan općine.

 

O općini

Područje općine Konjic nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i graniči sa općinama: Prozor-Rama, Gornji Vakuf, Fojnica, Kreševo, Hadžići, Kalinovik, Trnovo, Nevesinje, Jablanica i Mostar. Općina Konjic je teritorijalno najveća općina i zauzima 1.386.6 km2 ili 2,60 % od teritorije Bosne i Hercegovine, koju naseljava 34.500 stanovnika, naseljenih u 175 sela i naselja, organizovanih u 16 mjesnih zajednica.

Područje općine se prostire na nadmorskoj visini od 270 m (nivo Jablaničkog jezera) do 2.155 m (planina Prenj) . Na samom „Konjičkom“ području nalaze se planinski masivi: Prenja, Visočice, Bjelašnice, Treskavice i Vranice, a dobrim dijelom u ovo područje zadiru i obranci Crvnja, ukrašena mnoštvom rijeka i jezera sa bisernom ljepoticom rijekom Neretvom i čudesnim kanjonom Rakitnice, te Boračkim i Jablaničkim jezerom.

Prirodne ljepote te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, te veliki šumski i vodeni potencijali predstavljaju osnovu za razvoj drvoprerađivačke djelatnosti, poljoprivrede, stočarstva, vočarstva, turizma i drugih grana. Značajna ulaganja u objekte infrastrukture, putne, vodovodne, kanalizacione, komunikacione obilježili su prethodni period a predstavljaju Općinu Konjic prepoznatljivom i ugodnom za življenje.

Realiazacijom niza kapitalnih projekata otvaraju se horizonti Općine Konjic kao destinacije poželjne za život današnjih i budućih generacija.

 

Ciljevi i politika kvaliteta Jedinstvenog organa uprave Općine Konjic

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi