Potpisan ugovor za izradu dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, čime će se stvoriti preduslovi za uspostavu zemljišnih knjiga

Potpisan ugovor za izradu dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, čime će se stvoriti preduslovi za uspostavu zemljišnih knjiga

S ciljem rješavanja problema koji je više decenija opterećivao stanovnike Mjesne zajednice Bijela, koji je proizilazio iz nepostojanja zemljišnih knjiga koje su uništene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u proteklom su periodu aktivno radili na pripremi potrebnih preduslova za njihovu skoru uspostavu. S tim u vezi održano je više sastanaka, potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, te je nakon provedog postupka javne nabavke potpisan i ugovor sa izvođačem radova firmom GEOBIRO.d.o.o. Konjic. Ugovor su pored predstavnika federalne  i kantonalne Uprave potpisali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i direktor Geobiro-a Enes Jahić.

Kako bi se konkretizovale sve potrebne aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu danas je gradonačelnik Ćatić u Gradskoj upravi održao sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica, predstavnici izvođača radova, te Mjesne zajednice Bijela.

-Zajednički cilj je obezbjediti uslove za uspostavu zemljišne evidencije koja će se koristiti za uspostavu zemljišno knjižnih uložaka. Identifikovano je 150 katastarskih čestica u kojima su zabilježene promjene i one će biti predmet dopunskog premjera. Treba naglasiti da se ovo prije svega radi za dobrobit građana, jer su pojedinačni zahtjevi za uspostavu z.k. uloška veoma skupi, a kroz ovaj projekat aktivnosti će za građane Bijele biti besplatne – kazao je Sead Hadžić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u sektoru za katastar.

- Skoro 30 godina je prisutan ovaj problem, jer su zemljišne knjige izgorjele tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se uradi dopunski premjer i pripremi sve za izlaganje podataka što je planirano početkom naredne godine, biće stvoreni uslovi da zaokružimo kompletnu katastarsku općinu Bijela i njeni stanovnici će konačno moći dobiti svoj zemljišnoknjižni izvadak i upražnjavati sva prava koja proizilaze iz prava vlasništva nad nekretninom - naglasila je Mirna Habibija – Sultanić pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, koja je ovom prilikom informisala da će sve informacije o parcelama građanima biti dostupne na zvaničnoj web stranici Grada Konjica i u prostorijama Mjesne zajednice Bijela.

Predsjednik Mjesne zajednice Bijela Irfan Jazvin izražavajući zadovoljstvo zbog pomenutog projekta zahvalio se Gradu Konjicu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, koji su omogućili da se dugogodišnji problem stanovnika Bijele konačno riješi. - Sad predstoji rad na terenu i nastojat ćemo biti na raspolaganju izvođaču radova kako bi se sve aktivnosti završile u planiranom roku i što efikasnije, zato pozivam stanovnike Bijele na saradnju – kazao je Jazvin.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi