Obavještenje za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Bijela

Obavještenje za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Bijela

Grad Konjic obavještava korisnike, odnosno vlasnike nekretnina koje se nalaze na području katastarske općine Bijela, da će u narednom periodu početi radovi dopunskog premjera na nekretninama, koje će izvoditi firma GEOBIRO d.o.o. Konjic.

Predmetom dopunskog premjera bit će nekretnine na kojima su evidentirane promjene (npr. gradnja, dioba i sl.).

Završetkom dopunskog premjeravanja nekretnina steći će se uslovi za početak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će vršiti Komisija za izlaganje podataka, imenovana od strane Gradskog vijeća Grada Konjica.

Pozivaju se korisnici, odnosno vlasnici nekretnina koje su obuhvaćene dopunskim premjerom na saradnju sa izvođačem radova.

O svim narednim aktivnostima građani će blagovremeno biti obaviješteni putem zvanične web stranice Grada Konjica, a informacije će se također moći dobiti od nadležne službe i od predstavnika mjesne zajednice.

Nekretnine koje će biti predmetom dopunskog premjera prikazane su na linku:

https://drive.google.com/file/d/1CuLbmbc0MV6v5Hypcee7aHSkHxEB5CoO/view?usp=sharing

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi