Potpisan ugovor za izradu adresnog registra čime će adresni sistem u Konjicu biti znatno unaprijeđen

Potpisan ugovor za izradu adresnog registra čime će adresni sistem u Konjicu biti znatno unaprijeđen

Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u nastojanjima da se uskoro krene sa izradom adresnog registra na području Konjica obezbjedili su uslove za realizaciju ovog projekta.

Ugovor o zajedničkim aktivnostima i realizaciji izrade projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima, i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica, nakon predstavnika Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, danas su u Gradskoj upravi Konjic potpisali gradonačelnik Osman Ćatić i direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko. Tokom sastanka kojem su uz predstavnike Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica prisustvovali predstavnici izvođača radova firme Geometrika d.o.o. Grude razgovarano je o načinu realizacije pomenutih aktivnosti.

- Riječ je o značajnom projektu koji se realizuje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i sada krećemo sa aktivnostima koje se odnose na Konjic. U prvoj fazi izrade adresnog registra izvršit će se analiza postojećeg stanja adresnog sistema u Konjicu, kako bi se on uskladio sa Zakonom o naseljenim mjestima u Federaciji BiH. Nakon toga uslijedit će faza evidentiranja postojećih adresa u naseljenom mjestu Konjic, a potom će biti urađen projekat u kojem će biti definisan obuhvat poslova za fizičko označavanje objekata u naseljenom mjestu Konjic tablama ulica i kućnim brojevima - kazao direktor Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko, naglašavajući da se sve radi u cilju uređenja adresnog sistema u kojem između ostalog više neće biti oznaka bb (bez broja).

Mirna Habibija – Sultanić, pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina izrazila je zadovoljstvo što se krenulo u navedene aktivnosti, naglašavajući značaj projekta kojim će se označiti veliki broj neoznačenih ulica i trgova,kao i stambenih objekata, što će olakšati dostavu pošte, nalaženje lokacije, te omogućiti korištenje modernih tehnologija za traženje lokacija – GPS navigacija.

- Projekat u udjelu od po 25 % finansiraju Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, dok Grad Konjic učestvuje sa 50 % udjela finansiranja. Aktivnosti na realizaciji počinju uskoro i u narednom periodu očekujemo saradnju građana Konjica sa predstavnicima firme Geometrika d.o.o. koja će izvoditi radove, kako bi se ovaj projekat što prije mogao završiti - kazala je pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica.

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi