Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica, te razmatrane mogućnosti za saradnju sa UNDP - om na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti.

Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica, te razmatrane mogućnosti za saradnju sa UNDP - om na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti.

U srijedu 25.05.2023.g. u Gradskoj upravi Konjic održan je sastanak na kojem je predstavnicima UNDP-a predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica i namjera da se u narednom perodu značajna pažnja posveti projektima energetske efikasnosti.

Tokom sastanka gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića i predstavnika UNDP-a, Hamdija Mujezin, rukovodilac projekta“Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko- karbonskog urbanog razvoja“ i “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini„ predstavio je mogućnosti saradnje na implementaciji projekta URBANLED i SolarCET.

Kako je ovom prilikom naglasio Mujezin, kada je riječ o URBANLED projektu, radi se o uspostavi i implementaciji ESCO mehanizma, koji je baziran na investiranju u poboljšanje energetske efikasnosti finansiran kroz uštede, koji bi se mogao implementirati na javnim objektima, stambenim zgradama, te komunalnim preduzećima.

"SolarCET projekat podrazumijeva povećanje interesa i pomoći građanima i svim zainteresiranim za investicije u fotonapon. Razgovarali smo o mogućnosti primjene mehanizma subvencije, pomoći individualnim domaćinstvima u instalaciji fotonaponskih sistema, gdje je UNDP već istu proceduru proveo u gradovima Mostar, Cazin, Prijedor i Gradiška, a planirana je realizacija i za Općinu Ilidža. Grad Konjic je pokazao interes za saradnju na ovom polju i uskoro će uslijediti dodatni sastanci na kojima ćemo specificirati pravce naše saradnje" - kazao je Hamdija Mujezin , predstavnik UNDP-a.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi