Predstavljanje dobrih praksi i mogućnosti za pokretanje fabrike za proizvodnju peleta na području Konjica

Predstavljanje dobrih praksi i mogućnosti za pokretanje fabrike za proizvodnju peleta na području Konjica

Grad Konjic, kao jedna od lokalnih zajednica, koja želi svoje djelovanje temeljiti na principima zelenih gradova, nakon što je preduzeće Šumarstvo Prenj” Konjic, prema zaključku Gradskog vijeća izradilo Studiju opravdanosti izgradnje peletare na području Konjica, organizovao je sastanak, kako bi se došlo do potrebnih informacija koje mogu doprinijeti kvalitetnoj pripremi eventualnog pokretanja fabrike za proizvodnju peleta.

Tokom sastanka kojem su prisustvovali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, Radna grupa koju čine Esad Omerović, Jasmin Hodžić, Mirna Habibija-Sultanić, Husein Hodžić, Fedža Voloder, Sadik Lepara, Sead Ribić i Šerif Ćorić, koja je zadužena za ove aktivnosti, i predstavnik fime Eko Line Kovan Said Karalić, prezentirane su dobre prakse iz drugih sredina i predstavljena mogućnost instalacije postrojenja, uzimajući u obzir potencijale šumskog bogatstva Konjica.

Ovom prilikom analizirana je ekonomska isplativost takvog postrojenja u Konjicu u svrhu provođenje mjera zaštite okoliša na području Konjica i iskorištenje obnovljivih izvora energije.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi