U fokusu aktivnosti kojima je Grad Konjic obilježio Dan državnosti Bosne i Hercegovine sadržaji kojima je mladim ljudima ukazano na historijski kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine i sve njene vrijednosti

Obilaskom šehidskih mezarja i spomen obilježja i odavanjem počasti svima koji su kroz burnu historiju položili svoje živote za odbranu BiH i slobodu njenih građana, te programom organizovanim na Centralnom spomen obilježju na Trgu državnosti Alija Izetbegović danas je Grad Konjic obilježio Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tokom programa predstavljeni su radovi nauspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali u literarnom konkursu raspisanom u povodu Dana državnosti. Također danas članovi GSS-a “Prenj” Konjic i građani Konjica organizovano su...

U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine izložba na otvorenom – Historija zaokružena zastavama

Grad Konjic je u povodu 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine na mostu Jurija Gagarina, gdje Neretva simbolično spaja regiju Bosne sa Hercegovinom, istaknuo sve historijske zastave Bosne i Hercegovine, kako bi se naglasio kontinuitet njene državnosti. Most Jurija Gagrina u centru Konjica, za ovu svojevrsnu izložbu na otvorenom koja svjedoči o burnoj i istovremeno bogatoj historiji naše domovine, izabran je s razlogom, jer je upravo Neretva, čije obale spaja, slovo “I” u imenu Bosna i Hercegovina. Stara kamena ćuprija vijekovima...

ČESTITKA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U povodu 25.novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su čestitku u kojoj se navodi:  "Poštovane/i sugrađanke i sugrađani, Bosanci i Hercegovci Dan državnosti Bosne i Hercegovine, jedine nam domovine prilika je da vam uputimo iskene čestitke sa željom da ovaj i sve naredne praznike kojima obilježavamo kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine dočekujemo u miru. Na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a održanom 25. novembra 1943.godine u Mrkonjić Gradu donijeta je odluka o potvrđivanju granica...

Danas održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Gradsko vijeće Konjic danas je održalo 19. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeći dnevni red: 1. Zaključak o usvajanju Nacrta Statuta Grada Konjica; - Statut Grada Konjica 2. Zaključak o usvajanju Nacrta Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu; - Budžet Grada Konjica za 2023. godinu 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja „Konjic; 4. Javni oglasa za imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja „Konjic; 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu „Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic“za...

Konjički planinari u akciji pošumljavanja – pošumljavanje izvršeno na dijelu lokaliteta Rapti, u podnožju Prenja

Konjički planinari, koji na različite načine nastoje dati svoj doprinos popularizaciji boravka u prirodi i očuvanju prirode, ovog vikenda proveli su akciju pošumljavanja područja oko planinarskog doma “Senad Muhibić- Dundo”, koji se nalazi na lokalitetu Rapti, u podnožju planine Prenj. Akciju pošumljavanja, tokom koje je pošumljena površina jednog hektara sa oko 2000 sadnica smrče, crnog bora i munike, realizovali su članovi Planinarskog društva “Borašnica” Konjic uz tehničku podršku Grada Konjica i preduzeća “Šumarstvo Prenj”Konjic. U akciji pošumljavanja učestvovalo je 25 planinara, kojima...

Prijem za Imrana i Umihanu Bilanović, balkanske prvake, članove Karate kluba Igman Konjic

    Danas je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima upriličio prijem za upješne mlade karatiste Karate kluba “Igman” Konjic Imrana Bilanovića i Umihanu Bilanović, balkanske prvake u karateu, te trenera Muamera Bajrovića i predsjednika Kluba Aladina Bilanovića.  Imran Bilanović je sa BH reprezentacijim nastupio na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore U 21, koje je održano od 04.do 06.11.2022.godine u Baru u Crnoj Gori, gdje je u kategoriji kadeti + 70 kg osvojio prvo mjesto, dok je Umihana Bilanović nastupajući...

Ejup Ganić, član ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine posjetio Konjic

U posjeti Gradu Konjicu ovih dana boravio je Ejup Ganić, član ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Boravak uvaženog akademika prof.dr.Ejupa Ganića u Konjicu protekao je u ugodnom razgovoru o budućnosti Grada Konjica, obrazovanju mladih, kulturi sjećanja, turizmu kao razvojnoj šansi Konjica, a bila je ovo prilika i za podsjećanje na značaj Konjica u odbrani Bosne i Hercegovine tokom agresije. {galerija}2022/ganic{/galerija}

Gradske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik gradonačelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik gradonačelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik gradonačelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi