Podrška mladim bračnim parovima

Mladi i zdravlje, reproduktivno zdravlje, planiranje porodice i razvoj, prioriteti su politike javnog zdravstva Općine Konjic. U tom kontekstu Općina Konjic nastojeći više pažnje posvetiti stvaranju preduslova da mladi imaju veće mogućnosti za planiranje porodice, uz poseban akcenat na MPO medicinski potpomognutu oplodnju, koja će mnogima pomoći da se ostvare kao porodica, donijela je Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova  biomedicinski potpomognute oplodnje. Pravilnikom koji je potpisao načelnik Općine Konjic bračni parovi će imati novčanu podršku za prvi pokušaj...

Podrška natalitetu – dodatna novčana pomoć za buduće mame

  Podrška natalitetu – dodatna novčana pomoć za buduće mame   Pravilnikom Općine Konjic koji je danas potpisao načelnik Osman Ćatić o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete na području općine Konjic uskoro počinje novi način ostvarivanja prava porodica sa djecom. Riječ je o aktivnostima koje Općine Konjic provodi kao podršku natalitetu. - Sretan sam što počinje jedno novo vrijeme za porodice sa djecom u Konjicu. Želja nam je da na ovaj način podržimo mlade ljude koji žele zasnovati ili proširiti porodicu i živjeti...

Svečanim prijemom za učenike generacije osnovnih škola i Srednje škole Konjic i nauspješnije učenike na kantonalnim i federalnim takmičenjima kod načelnika Općine Konjic, danas završena ovogodišnja manifestacija Dani Općine Konjic

Danas je u povodu Dana Općine Konjic načelnik Osman Ćatić upriličio svečani prijem za učenike generacije osnovnih škola i Srednje škole Konjic i nagrađene učenike na kantonalnim i federalnim takmičenjima i njihove mentore. -Hvala vam što ste u proteklom periodu koristeći znanja stečena u školi, prezentirajući ih na  višim nivoima, kantonalnom i federalnom, na najbolji način predstavili sebe, školu i Općinu Konjic. Dane Općine Konjic posvetili smo upravo vama i želja nam je da iz godine u godinu imamo što više...

JKP Standard Konjic uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Općine Konjic dobilo specijalno vozilo za odvoz reciklažnih materijala

Jučer je pomoćnik ministra okoliša i turizma F BiH Mehmed Cero u prisustvu načelnika Općine Konjic Osmana Ćatića i predsjednika Općinskog vijeća Kenana Grede  JKP Standard Konjic uručio specijalno komunalno vozilo  za odvoz komunalnog otpada, prvenstveno odvoz reciklažnih materijala. -Ovo je jedna od aktivnosti koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma kroz projekte redovno radi s ciljem podrške lokalnim zajednicama u zbrinjavanju komunalnog otpada. Općina Konjic na tom planu je dostigla zavidan nivo i može biti primjer drugim općinama, tako da je...

Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

  U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine...

Počela popavka oštećenih pločnika u centru grada

  Danas je počela popravka pločnika na potezu od Srednje škole do Općinskog suda u Konjicu. Riječ je o aktivnostima koje Općina Konjic provodi s ciljem popravke oštećenih granitnih ploča, koje stvaraju problem pješacima. -Već duži niz godina imamo problem čestih oštećenja granitnih ploča, zbog parkiranja teretnih vozila na taj dio pločnika, koji ne može podnijeti veće terete - kazao je Mirza Kevrić, arhitekta Službe za urbanizam Općine Konjic koji prati radove. On je naglasio kako se nada da će se u...

Ministar unutrašniih poslova HNK Slađan Bevanda danas u posjeti Općini Konjic gdje se sastao sa načelnikom Ćatićem

Danas je ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda sa saradnicima posjetio Općinu Konjic gdje se sastao sa načelnikom Općine Konjic Osmanom Ćatićem. -Ovo je prva posjeta novom načelniku Općine Konjic kojem želim uspjeh u radu. MUP HNK ima namjeru u narednom periodu raditi uređenje zgrade Policijske uprave Konjic koja je u lošem stanju , te graditi aneks na postojećoj zgradi, kako bi se omogućilo više prostora za rad. Planiramo urediti prostor za arhiv, urediti CIPS  salu za bolje pružanje usluga  građanima...

Povodom Dana Općine Konjic danas uručena nagrada “Majska ruža” i proglašeni i nagrađeni najljepše uređen balkon i vrt u općini Konjic

Danas je proglašenjem najuspješnijih  kada je riječ o uređenju okoliša i sadnji cvijeća u Konjicu, završena ovogodišnja akcija “Majska ruža” koju  Radio Konjic već 15 godina realizuje u povodu Dana Općine Konjic u partnerstvu sa “Rukotvorinama” Besima Nikšića i pod pokroviteljstvom Općine Konjic i PD Igman Konjic. Dobitnik nagrade "Majska ruža 2021" je Zvonko Kaleb iz Kostajnice, kojem je nagradu, drvorezbarsku tacnu, uručio načelnik Općine Konjic Osman Ćatić. Nagradu za najljepši balkon dobila je Mirsada Banda iz  naselja Orašje, a nagradu za...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 Šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove:
Velida Džemila

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi