RAMAZANSKA ČESTITKA

  Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda, svim muslimankama i muslimanima uputili su čestitku u povodu mjeseca ramazana.   Ramazan je mjesec posta, ibadeta, milosti i oprosta, ali i mjesec radosti i veselja, mjesec čiji su dani ispunjeni postom i molitvom, dobrim djelima, i tolerancijom te ukupnom duhovnom obnovom. Svim vjernicima islamske vjeroispovjesti, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj mubarek mjesec ramazan provedu u zdravlju, bereketu i duhovnom zadovoljstvu sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Svim muslimanima koji...

Općina Konjic poklonila putnički automobil kombi Udruženju roditelja i djece sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama u razvoju ” I” Konjic

Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Udruženja roditelja i djece sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama u razvoju  ” I” Konjic Amir Nuhić danas su  potpisali ugovor o primopredaji putničkog kombi vozila koje je Općina poklonila Udruženju. Riječ je o vozilu koje je bilo  u vlasništvu Općine Konjic, a koje je Odlukom Općinskog vijeća Konjic dodjeljeno Udruženju kako bi lakše organizovali i realizovali svoje aktivnosti. -Općina Konjic je prepoznala pozitivan rad i djelovanje Udruženja “I”, mislimo da je vozilo otišlo...

Općina Konjic nastavlja projekat “Upravljanje rizicima od požara”

Općina Konjic kroz projekat „Upravljanje rizikom od požara“ koji financira Republika Češka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP nastoji podići nivo kapaciteta za upravljanje rizikom od požara. Cilj je kroz ključne aktivnosti: obuku vatrogasaca, provođenje lokalnih mjera sprečavanja nastanka požara i kampanju podizanja svijesti doprinijeti većem poznavanju rizika od požara i unaprijeđenoj spremnosti i odgovoru na katastrofe opće javnosti, kao i ranjivih kategorija stanovništva i dužnosnika u organima vlasti, čime će se povećati ukupna otpornost zajednica.  Ovih dana počinjemo sa...

Čestitka u povodu katoličkog blagdana Uskrsa

Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke, sa željom da Vam blagdan Uskrs podari svjetlo života, vjeru u budućnost i snagu življenja u ovom vremenu koje sa sobom nosi brojna iskušenja. Neka nam međusobno razumijevanje i uvažavanje, budu putokazi za sve ono što je pred nama, trudeći se da i dalje zajedničkim snagama ulažemo napore za dobrobit našeg društva.   Sretan Uskrs!                             PREDSJEDNIK OV           ...

Općina Konjic dio regionalnog projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”

Slijedeći  zacrtane ciljeve za stvaranje što boljeg i ugodnijeg ambijenta za zdrav život  Općina Konjic ovih je dana u očuvanju životne sredine otišla korak dalje i kao jedna od 4 općine iz BiH  krenula u realizaciju aktivnosti u sklopu  regionalnog projekta  “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”. Projekat  u BiH provode Ekopak, GIZ i REDAH. - Ponosni smo što smo  prepoznati kao jedna od bh. sredina koja se odgovorno  odnosi prema okolini i nastoji zbrinuti otpad na  adekvatan način, slijedeći pozitivne...

Općinsko vijeće Konjic usvojilo Budžet Općine Konjic za 2021.g. u iznosu od 17.826.467 KM

Na  danas održanoj 3.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic, usvojen je  Budžet Općine Konjic  za 2021.g. u iznosu od 17.826.467 KM. Pojašnjavajući osnovne karakteristike Budžeta za 2021.g.  Adnan Špago, šef Odsjeka   za računovodstvo i trezor Općine Konjic naglasio je kako se radi o realnom i transparentnom Budžetu, koji  odražava  domaćinski odnos prema  javnim sredstvima. Budžetom Općine Konjic planirana su sredstva u iznosu od 3.990.000 KM za kapitalne projekte, te značajna sredstva koja će biti usmjerena na aktivnu politiku zapošljavanja mladih, zapošljavanja...

Obavještenje za nove stipendiste Općine Konjic

OBAVJEŠTAVAMO NOVE STIPENDISTE DA ĆE O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI, PUTEM SLUŽBENE STRANICE OPĆINE KONJIC.NA POTPISIVANJE UGOVORA POTREBNO JE DONIJETI LIČNU KARTU.UJEDNO, PODSJEĆAMO SVE NOVE STIPENDISTE, KOJI NISU DOSTAVILI BROJ ŽIRO RAČUNA   NA KOJI ĆE SE UPLAĆIVATI STIPENDIJA, DA SU OBAVEZNI ISTI DOSTAVITI PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA ILI, KRAJNJI ROK, NA DAN POTPISIVANJA UGOVORA.  U prilogu možete preuzeti Odluku o dodjeli stipendija u akademskoj 2020/2021 godini redovnim studentima  iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima i Odluku o dodjeli...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 Šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove:
Velida Džemila

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Vahid Alibegović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-209
Telefax: 036 / 729-390
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi