Danas općinu Konjic posjetio Bulent Kantarci

U posjeti Općini Konjic danas je boravio Bulent Kantarci, načelnik Općine Çaycuma iz Republike Turske  sa saradnicima, koji se ovom prilikom sastao sa načelnikom Osmanom Ćatićem. Tema razgovora bila je buduća saradnja općina na polju ekonomije, obrazovanja, kulture i sporta. Delegacija Općine Caycuma danas je prisustvovala aktivnostima, kojima je Općina Konjic obilježila Dan državnosti BiH.

Dan državnosti BiH u Konjicu obilježen na dostojanstven način

Nizom prigodnih sadržaja Općina Konjic danas je obilježila 25.novembar Dan državnosti BiH. Obilaskom šehidskih mezarja i spomen obilježja na području cijele općine odata je počast svim Konjičanima koji su branili i odbranili Konjic i BiH kroz historiju. U povodu Dana državnosti BiH uz prisustvo konjičke mladosti i sportista svečano je pušten u rad sistem zastora u Sportskoj dvorani Konjic, koji joj daje veću funcionalnost i stvara mladima bolje uslove za treniranje i bavljenje  sportskim aktivnostima. Na Trgu državnosti Alija Izetbegović kod...

ČESTITKA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI

U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine  čestitku su uputili načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda.  Poštovane sugrađanke i sugrađani, Bosanci i Hercegovci  Naša je obaveza sjećati se i obilježavati datume koji su našoj zemlji donijeli jedinstvenost i nedjeljivost. Jedan od tih datuma je 25.novembar Dan državnosti  Bosne i Hercegovine, dan kada je na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu 1943.g. donijeta odluka o potvrđivanju granica naše domovine, u kojoj će svi njeni narodi imati ista...

Danas potpisani ugovori o sufinansiranju programa i projekata organizacija civilnog društva / NVO

Općina Konjic je u 2021.g. na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta iz oblasti turizma, mladih, kulture, zaštite okoliša podržala 21 projekat organizacija civilnog društva. Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i predstavnici nevladinih organizacija koje su osmislile programe i projekte, čiji je cilj u Konjicu realizovati aktivnosti koje će biti od važnost za stanovnike ove općine, danas su potpisali ugovore o njihovom sufinansiranju. Adnan Špago, pomoćnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti obraćajući se u ime načelnika Općine Konjic zaželio...

Podrška Općine Konjic za realizaciju 17 projekata iz oblasti sporta za 2021.g.

Danas su u zgradi Općine Konjic načelnik Osman Ćatić i predstavnici sportskih organizacija popisali ugovore o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti sporta za 2021.g. - Nakon što su realizovane sve potrebne procedure kada je riječ o Javnom pozivu Općine Konjic za sufinansiranje projekata iz budžeta Općine Konjic za 2021. godinu za sportske organizacije, odobrena su sredstva za 17 projekata, koji će doprinijeti razvoju sportskih aktivnosti i manifestacija u Konjicu, s ciljem uključivanja što većeg broja djece i mladih u sportske...

Nagrade za mlade koji su pisali o ljubavi i poštovanju prema domovini u povodu Dana državnosti BiH

Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić danas je uručio nagrade najuspješnijim učenicima na literarnom konkursu, koji je Općina Konjic u povodu Dana državnosti BiH raspisala za učenike osnovnih i srednjih škola. Novčane nagrade i knjige uručene su tokom prijema organizovanog za učenike i njihove mentore. Najuspješniji na konkursu u kategoriji osnovaca, koji su pisali o temi “Bosna i Hercegovina - Moja domovina” su Adna Duranović, učenica Druge osnovne škole, Sedina Graho, učenica Osnovne škole Parsovići i Din Duračić, učenik Prve osnovne škole. U...

Podijelite iskustvo o zadovoljstvu uslugama javne uprave

U okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), nedavno je pokrenut portal Mojauprava.ba. Na ovom portalu građani mogu da anonimno podijele svoja iskustva sa uslugama javne uprave, kao i da vide kakva su iskustva drugih građana. Pozivaju se građani da anonimno i kratko napišu svoja iskustva sa uslugama javne uprave, u koje spadaju i administrativne usluge Opštine/Općine/Grada (ovjere dokumenata, izvodi iz matičnih knjiga i dr.) na portalu Mojauprava.ba: https://www.mojauprava.ba/podijlite-iskustvo/.   Priče i iskustva građana će biti iskorišteni za formiranje...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi