OBAVJEŠTENJE ZA MATURANTE

                                                                                                               O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se svi maturanti Grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2022/2023. godini imaju maturu, da shodno Odluci Gradskog vijeća Grada Konjica od 31.05.2023. godine zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Grada Konjica www.konjic.ba.

Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su učenici završnih razreda srednje škole na području Grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2022/2023 godini,
  • da imaju prebivalište i žive na području Grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama/gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2022/2023 godini.

Svi maturanti odnosno, učenici završnih razreda srednje škole Konjic zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose Gradskoj upravi putem Srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol Gradske uprave.

Ostali maturanti, koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama/gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku podnose na protokol Gradske uprave uz CIPS kao dokaz za prebivalište.

Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole.

Po zaprimljenim zahtjevima i izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne finansijske podrške, na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu.

 

Konjic, 01.06.2023. godine

 

                                                                             Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Danas održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Konjic vijećnici su razmatrali sljedeći dnevni red:
1.Zapisnik sa dvadeset četvrte redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 20.04.2023. godine;
2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu;
3.Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne finansijske podrške maturantima Grada Konjica za školsku godinu 2022/2023.;
4.Prijedlog Odluke o označavanju i evidentiranju naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i obilježavanju zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima;
5.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-437, Ostrožac-Fojnica, dionica Košpina Luka – Džanići, poddionica Košpina Luka-skretanje za selo Lipovce;
6.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Konjica;
7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u PD „Šumarstvo Prenj“d.d. Konjic;
8.Prijedlog Odluke o davanju na usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BIH JU „Centar za socijalni rad“Konjic u Konjicu;
9.Prijedlog Odluke o Javnom pravobranilaštvu Grada Konjica;
10.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic ;
11.Prijedlog Odluka o usvajanju Program rada Agencije za ekonomski razvoj „Prvi Korak“d.o.o.Konjic za 2023. godinu;
12.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu RTV d.o.o.Konjic za 2022.godinu;
13.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Ustanove Narodni univerzitet Konjic u Konjicu za 2022.godinu;
14.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu „Saveza Poljuprivrednih udruženja Konjic“za 2022. godinu;
15.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JU „Dom zdravlja Konjic“za 2020.godinu;
16.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JU „Dom zdravlja Konjic za 2021.godine;
17.Informacija o radu PU Konjic za područje Grada Konjica za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine;
18.Izvršenje Budžeta Grada Konjica za 01.01.-31.03.2023. godine
19.Pitanja i odgovori.

Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica, te razmatrane mogućnosti za saradnju sa UNDP - om na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti.

U srijedu 25.05.2023.g. u Gradskoj upravi Konjic održan je sastanak na kojem je predstavnicima UNDP-a predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica i namjera da se u narednom perodu značajna pažnja posveti projektima energetske efikasnosti.

Tokom sastanka gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića i predstavnika UNDP-a, Hamdija Mujezin, rukovodilac projekta“Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko- karbonskog urbanog razvoja“ i “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini„ predstavio je mogućnosti saradnje na implementaciji projekta URBANLED i SolarCET.

Kako je ovom prilikom naglasio Mujezin, kada je riječ o URBANLED projektu, radi se o uspostavi i implementaciji ESCO mehanizma, koji je baziran na investiranju u poboljšanje energetske efikasnosti finansiran kroz uštede, koji bi se mogao implementirati na javnim objektima, stambenim zgradama, te komunalnim preduzećima.

"SolarCET projekat podrazumijeva povećanje interesa i pomoći građanima i svim zainteresiranim za investicije u fotonapon. Razgovarali smo o mogućnosti primjene mehanizma subvencije, pomoći individualnim domaćinstvima u instalaciji fotonaponskih sistema, gdje je UNDP već istu proceduru proveo u gradovima Mostar, Cazin, Prijedor i Gradiška, a planirana je realizacija i za Općinu Ilidža. Grad Konjic je pokazao interes za saradnju na ovom polju i uskoro će uslijediti dodatni sastanci na kojima ćemo specificirati pravce naše saradnje" - kazao je Hamdija Mujezin , predstavnik UNDP-a.

Ambasador Brian Aggeler šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas posjetio Konjic

Danas je šef Misije OSCE-a, ambasador  Brian Aggeler sa saradnicima posjetio Konjic, gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Sastanak je bio prilika za upoznavanje sa gradonačelnikom i aktivnostima koje Grad Konjic provodi i planira realizovati u narednom periodu. Tokom posjete upriličen je i obilazak i upoznavanje sa prirodnim i kulturnim vrijednostima Konjica.

Održana komemoracija u znak sjećanja na bivšeg načelnika Općine Konjic Emira Bubala

U sali Gradskog vijeća Konjic danas je održana komemoracija u znak sjećanja na bivšeg načelnika Općine Konjic Emira Bubala, koji je preminuo 23.05.2023. godine. O životu i vrijednom i požrtvovanom dugogodišnjem radu bivšeg načelnika Konjica, koji je dužnost načelnika obavljao u šest mandata, kroz emotivna sjećanja na zajedničke aktivnosti i trenutke na komemoraciji su govorili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, najbliži saradnik načelnika Emira Bubala, sekretar Općine Konjic u penziji Fadil Tatar, dugogodišnja saradnica načelnika u oblasti kulture i odnosa s javnošću Biljana Handžo, imam džemata Čelebići Medžlisa islamske zajednice Konjic Salih ef. Jusufović, jedan od njegovih najbližih prijatelja, advokat Halil Gagula. U ime porodice načelnika Emira Bubala na komemoraciji se obratio sin Dino Bubalo.

Dženaza će se klanjati danas poslije ikindije-namaza u 17 sati, kod Repovačke džamije u Konjicu, a ukopaće se u haremu Musala.

U povodu smrti bivšeg dugogodišnjeg načelnika Konjica otvorena je Knjiga žalosti.

Svi koji žele da se upišu u Knjigu žalosti mogu to učiniti u prostorijama Grada Konjica do 26.05. 2023. godine do 15 sati.

Sutra komemoracija Emiru Bubalu, dugogodišnjem načelniku Općine Konjic

Grad Konjic obavještava građane Konjica i javnost da će komemoracija posvećena Emiru Bubalu, dugogodišnjem načelniku Općine Konjic biti održana u srijedu 24.05. u 15 sati u sali Gradskog vijeća Konjic.

Dženaza će se klanjati u srijedu, 24. 05.2023.g. poslije ikindije-namaza u 17 sati, kod Repovačke džamije u Konjicu, a ukopaće se u haremu Musala.

Preminuo Emir Bubalo, dugogodišnji načelnik Općine Konjic

Sa dubokom tugom obavještavamo građane Konjica da je danas 22.05.2023.g u 66. godini života preminuo Emir Bubalo, dugogodišnji načelnik Općine Konjic, koji je ovu dužnost obavljao od 1997.do 2020.godine. Emir Bubalo rođen 1957. godine u Konjicu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1980. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Svoj radni angažman počeo je konjičkom TADIV-u, nakon čega je radio u firmama „Igman“i „Gal“. Za načelnika Općine Konjic izabran je 1997.godine. Na tu funkciju biran je u više mandata, obavljajući je sve do 2020.g.

Neka je rahmet njegovoj plemenitoj duši.

Grad Konjic danas bio domaćin skupa na kojem je predstavnicima lokalnih zajednica iz BiH predstavljen IPA Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2021-2027

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore danas su u ulozi operativne strukture za implementaciju IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2021-2027, u Kongresnom centru Garden City u Konjicu, organizovali promociju Programa, tokom koje je najavljen poziv za dostavljenje prijedloga projekata koji će uskoro uslijediti.  Domaćin skupa bio je Grad Konjic.

Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti koje lokalnim zajednicama ovaj Program pruža, istaknuti su ostvareni rezultati iz prethodnog perioda, te pojašnjeni ciljevi i pravci djelovanja u narednom periodu, o kojima su govorili Alma Kurtalić Zahiragić, stručna savjetnica za Program prekogranične saradnje Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, načelnik Općine Jablanica Damir Šabanović i šef zajedničkog tehničkog sekretarijata IPA Programa prekogranične saradnje  Renato Radić.

- U okviru ovog Programa biće moguće aplicirati projekte koji se odnose na turizam i zaštitu okoliša, uključujući jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i katastrofe koje su izazvane ljudskim djelovanjem – kazala je stručna savjetnica za Program prekogranične saradnje Alma Kurtalić Zahiragić, koja je naglasila da će u sklopu Programa biti tri poziva i da se objava prvog, u čijem će fokusu biti turizam, očekuje u junu tekuće godine.

Današnjem skupu uz predstavnike grada domaćina, prisustvovali su predstavici općina Jablanica, Visoko, Novo Sarajevo, Istočno Sarajevo, Trnovo, Pale-Prača, Vareš i Olovo. Ukupna IPA sredstva za Program prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2021.-2027. iznose 8.400.000 eura.

U povodu Danu porodice Gradska uprava Konjic posebnu pažnju posvetila majčinstvu, upriličen prigodan prijem i druženje sa mališanima i roditeljima

Grad Konjic u cilju ohrabrivanja porodica u vremenu u kojem živimo kroz različite vidove naknada pruža podršku mladim ljudima. Podrška majčinstvu ogleda se kroz prava koje majke  ostvaruju po 6 osnova. Danas je u povodu Dana porodice Gradska uprava Konjic upriličila prijem za majke i djecu, kako bi se ukazalo na značaj porodice i značaj podrške koju lokalna zajednica pruža za sve njih.

-Sretni smo što Dan porodice možemo obilježiti na ovaj način, druženjem i zabavom za naše najmlađe sugrađane. Ima li šta ljepše od njihove vedrine i osmijeha koji svima trebaju biti dodatna energija da se snažno borimo za njihovo sretno odrastanje i budućnost. Trenutno kroz pronatalitetnu politiku Grada Konjica 65 porodica ostvaruje podršku i pomoć na osnovu prava koja su definisala pravilnicama. U Budžetu Grada Konjica za tu namjenu planirana su novčana sredstva u iznosu od  145 hiljada KM. Dan porodice prilika je da naglasimo našu opredjeljenost da i u budućnosti budemo podrška porodicama sa djecom - kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, pozivajući mlade ljude da prate pozive Gradske uprave Konjic kojima im se pokušava olakšati svakodnevnica, od stvaranja uslova za pokretanje biznisa, obrazovanje, rješavanje stambenog pitanja, zasnivanje porodice.

Pedijatar sa dugogodišnjim iskustvom prim. dr. Sulejman Mulić, okupljanju u povodu Dana porodice dao je svoj pečat, govoreći o značaju porodice u današnje vrijeme za kompletan razvoj društva i zajednice. Mulić je tokom obraćanja naglasio vrijednost mjera koje Grad Konjic kontinuirano proširuje, kako bi se ohrabrili mladi ljudi u zanivanju i proširivanju porodice, koja je, u vremenu u kojem živimo, na globalnom nivou suočena sa brojnim izazovima.

Safet Masnica otac četvoro djece, tri djevojčice i jednog dječaka, te Minela Alagić koja je nedavno prvi put postala majka i rodila dječaka, zahvalili su se u ime korisnika prava Gradskoj upravi Konjic na ovom gestu i prilici da se međusobno susretnu i druže roditelji i djeca uz prigodan zabavni program, te na mogućnosti da dobiju stručne savjete od pedijatra prim. dr. Sulejmana Mulića.

Grad Konjic u namjeri da pruži snažnu podršku majčinstvu omogućava da porodilje koriste set prava: pravo na novčanu pomoć za prvo i drugo novorođeno dijete u uznosu od 100 KM u trajanju od  (6 mjeseci), koje može otvariti jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu i nalazi se na evidenciji Biroa za zapošljavanje, pravo na novčanu pomoć za treće i svako naredno novorođeno dijete u iznosu od 100 KM u trajanju od 60 mjeseci koje može ostvariti majka bez obzira na radno - pravni status, pravo na novčanu pomoć za prvo novorođeno dijete u Novoj godini i novorođeno za Dan grada Konjica u iznosu od  1.000 KM  bez obzira na radno – pravni status i pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja se dodjeljuje porodici u slučaju rođenja blizanaca u iznosu od 1.000 KM.

Osim navedenog, pronatalitetna politika Grada Konjica dala je podršku i za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje i to 3 pokušaja ,  prvi 3.000,  drugi 2.000 i treći pokušaj 2.000 KM.

Grad Konjic dio USAID - ovog projekta „ Diaspora Invest“, čiji je cilj osnaživanje kapaciteta lokalnih zajednica za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

Danas je u Sarajevu potpisan memorandum o partnerstvu između USAID – a i 20 jedinica lokalne samuprave u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Grad Konjic. Memorandumom je definisano  da se zajedničkim aktivnostima razvijaju lokalni grant programi i provode aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica.

Tokom potpisivanja ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sastao sa načelnicima i gradonačelnicima partnerskih zajednica sa kojima su razmijenjene ideje i očekivanja od novog modaliteta saradnje kroz USAID projekat „Diaspora Invest“. 

U saradnji sa USAID-om dogovorena je tehnička podrška za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj i uspostava lokalnih razvojnih fondova za podršku investicijama dijaspore.  

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.  Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta. 

“20 partnerskih gradova i opština/općina potpisivanjem ovog sporazuma šalju jasnu poruku o spremnosti da budu atraktivna destinacija za ulaganja dijaspore, te potvrđuju svoju opredijeljenost otvorenoj i transparentnoj podršci privredi” napominju iz Projekta. 

Današnji potpisnici, lokalni partneri projekta, su: Bosanska Krupa, Brčko Distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Zavidovići, Zenica i Žepče. U narednom periodu se očekuje uspostava lokalnih fondova za podršku investicijama dijaspore, koji će biti finansirani od strane USAID projekta “Diaspora Invest” i partnerskih lokalnih zajednica.

Najnovija mjera podrške Grada Konjica prema mladima – maturantima srednje škole jednokratna naknada u iznosu od 200 KM

Grad Konjic uskoro će konjičkim maturantima srednje škole uručiti jednokratnu naknadu, čime se nastavlja set mjera prema mladim ljudima, kako bi im se stvorile mogućnosti za što bolji život, obrazovanje, te zasnivanje porodice.

- Grad Konjic nastoji u kontinuitetu da pomaže mladim ljudima, a posebno kada je riječ o obrazovanju. Proširili smo obim prava kako bi što više mladih dobilo stipendije, tu su najuspješniji studenti i srednjoškolci, reprezentativci, srednjoškolci koji se obrazuju za zanate, najaktivniji članovi kulturnih udruženja, Crvenog križa i dr. Pokušavamo što više pomoći mladim ljudima u njihovom obrazovanju. Uvažavajući situaciju u kakvoj jesmo i inflaciju, željeli smo i tražili model kako na najbolji način pomoći roditeljima maturanata srednje škole. Analizirali smo mogućnosti Budžeta Grada šta možemo uraditi, tako da smo pripremili odluku koja će se naći na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća, da svim maturantima srednje škole omogućimo jednu jednokratnu naknadu u iznosu od 200 KM – kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

- Želimo na ovaj način mladim ljudima poželjeti uspješan završetak srednjoškolskog obrazovanja, i poželjeti sreću u njihovim budućim obrazovnim i životnim koracima. Nadamo se da će svojim punim angažmanom mijenjati svijet na bolje, a mi ćemo se kao Gradska uprava truditi i dalje da kreiramo programe, koji će želje i planove mladih učiniti mogućim, a snove i nastojanja ostvarenim - naglasio je Ćatić.

ČESTITKA U POVODU 1.MAJA MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

U povodu Međunarodnog praznika rada 1.maja gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su čestitku u kojoj se navodi :

"Poštovani sugrađani,

svjesni značaja borbe koja je vođena kroz historiju za radnička prava i radničku solidarnost u svoje lično ime i ime svojih saradnika u povodu 1. maja Međunarodnog praznika rada upućujemo vam iskrene čestitke.

Želimo da Praznik rada bude prilika za njegovanje njegovih osnovnih vrijednosti, uz podsjećanje da je trajna obaveza svih nas truditi se i nastojati svojim aktivnim djelovanjem stvarati uslove da oni koji nisu ostvarili svoj radni status, to ostvare kroz vlastitu inicijativu uz podršku zajednice ili kroz razvoj privrednih subjekata u lokalnoj zajednici.

Sa željom da Međunarodni praznik rada provedete u zdravlju i miru sa porodicom i prijateljima, još jednom vam upućujemo iskrene čestitke."

 

BAJRAMSKA ČESTITKA

Gradonačelnik Grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda u povodu Bajrama uputili su čestitku u kojoj se navodi :

"Poštovani vjernici islamske vjeroispovijesti,

nakon najradosnijeg mjeseca za muslimane, mjeseca posta stiže Bajram.

Tim povodom u svoje lično ime i ime svojih saradnika upućujemo vam iskrene čestitke sa željom da dane Bajrama provedete u zdravlju, miru i ibadetu, dijeleći trenutke radosti sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Neka vam dani Bajrama budu ispunjeni tradicionalnim bajramskim susretima, porodičnim i prijateljskim okupljanima koji će ugrijati vaša srca, unijeti toplinu u vaše domove i podsjetiti na solidarnost, činjenje dobrih djela, međusobno razumijevanje i pomaganje.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Danas održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic

Gradsko vijeće Konjic danas je održalo 24. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeće tačke dnevnog reda:
1.Zapisnik sa dvadeset treće redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.03.2023. godine;
2.Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Grada Konjica za 2022. godinu;
3.Prijedlog Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Grada Konjica;
4.Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Gradskog vijeća Konjic;
5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju smjernice i procedure izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije-Solarnih elektrana na teritoriji grada Konjica;
6.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova školskog odbora JU „Druga osnovna škola „Konjic iz reda osnivača;
7.Javni oglas za imenovanje članova školskog odbora JU „Druga osnovna škola „Konjic iz reda osnivača;
8.Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Igman“Konjic;
9.Prijedlog Odluke o odobrenju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Klis“Butrović Polje;
10.Prijedlog Odluke o osnivanju Mjesnih zajednica;
11.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Podružnica i Savjeta mjesnih zajednica na području grada Konjica;
12.Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „Donje Polje“i upućivanja na javnu raspravu;
13.Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Gradske izborne komisije Grada Konjica;
14.Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradske izborne komisije Grada Konjica;
15.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada JZU „Gradska apoteka Konjic“za 2023. godinu;
16.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Gradskog vijeća Konjic za 2022.godinu;
17.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2022. godinu;
18.Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Javnog pravobranilaštva Grada Konjica za 2022. godinu;
19.Zaključak Gradskog vijeća;
20.Pitanja i odgovori.

Čestitka u povodu Vaskrsa

U povodu najvećeg pravoslavnog praznika Vaskrsa gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Kenan Greda uputili su čestitku u kojoj se navodi: 

Poštovani vjernici pravoslavne vjeroispovijesti,

u povodu najvećeg pravoslavnog praznika Vaskrsa u svoje lično ime i ime svojih saradnika upućujemo vam iskrene čestitke, sa željom da ga dočekate i proslavite u zdravlju i miru uspunjeni vjerom i ličnim zadovoljstvom, u krugu svojih najbližih porodice, prijatelja i komšija.

Neka i ovaj Vaskrs bude prilika za njegovanje tradicionalnih vrijednosti koje će vam dati nadu, snagu i vjeru u bolju budućnost. Neka bude prilika za radost, slavljenje života, činjenje dobrih djela, zbližavanje i međusobno poštivanje i uvažavanje.

Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti  još jednom želimo sretan Vaskrs!

ČESTITKA U POVODU DANA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

U povodu Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su čestitku u kojoj se navodi : 

"Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, u povodu 15. aprila Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine upućujemo vam iskrene čestitke, sa željom da sve ono što su hrabri i ponosni sinovi i kćeri naše domovine učinili tokom agresije braneći je, nikada ne zaboravimo, jer su zaslužni za našu slobodu i opstanak na ovim prostorima.

Svjesni činjenice da se jedino stalnim i kontinuiranim aktivnostima na obilježavanju ovako važnih datuma, možemo oduprijeti zaboravu, želimo da svako dijete, svaki mladi čovjek zna i uči o našoj historiji i svim preprekama koje su kroz historiju morali preći njeni stanovnici.

Kultura sjećanja, važnija je od mnogih drugih stvari koje se danas svakodnevno potenciraju i plasiraju u javnom prostoru kao bitne. Zbog svega navedenog pisana riječ i sjećanje imaju posebno značenje i značaj, zato raduje činjenica da još među nama ima onih vrijednih, predanih koji svojim radom na dokumentovanju historije doprinose da odbrana i najzaslužniji sinovi ove zemlje ne budu zaboravljeni.

Sretan dan Armije Republike Bosne i Hercegovine."

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi