Objava rezultata po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći poslovnim subjektima pogođenim posljedicama uzrokovanim pandemijom Korona virusa-COVID 19

Objava rezultata po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći poslovnim subjektima pogođenim posljedicama uzrokovanim pandemijom Korona virusa-COVID 19

Općina Konjic je na osnovu Odluke o načinu ostvarivanja pomoći za poslovne subjekte pogođene pandemijom Korona virusa broj: 03-02-2-1997/20 od 04.06.2020 godine  (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 2/20) raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći poslovnim subjektima pogođenim posljedicama uzrokovanim pandemijom Korona virusa – COVID 19 dana 21.08.2020 godine koji je bio otvoren do 21.09.2020 godine.

U prilogu se nalaze rang liste svih podnesenih zahtjeva te Odluka o isplati sredstava na ime subvencioniranja poslovnih subjekata:

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi