SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA NA SLIVU RIJEKE NERETVICE

Ponukani natpisima u medijima i nepotrebnim raspravama na društvenim mrežama  vezano za izgradnju  malih hidroelektrana  na slivu rijeke Neretvice, Općina Konjic daje saopštenje za javnost.
Mogućnost gradnje malih hidroelektrana predviđena je kroz Prostorni plan Općine Konjic iz 1987.godine,na osnovu kojeg je 90-tih godina, naručena i urađena Studija od strane firme “Energoinvest” za iskorištavanje sliva rijeke Neretvice u svrhu izgradnje istih.
Poslije rata je aktualizirana gradnja malih hidroelektrana na svim vodotocima za koje su Studije pokazale ekonomsku opravdanost sa stanovišta održivog razvoja Općine, te je u  2000.godine Općinsko vijeće donijelo Odluku  o utvrđivanju strateškog interesa Općine Konjic za izgradnju malih hidroelektrana.
Poslije donošenja neophodnih Odluka na Općinskom vijeću Konjic, pristupilo se pripremama i provođenju  procedura za više vodotoka na vodama II kategorije, na kojima su date koncesije za gradnju u skladu sa zakonskim propisima i potpisani koncesioni ugovori.
Procedura dodjele koncesije i obaveze koje  iz tog proizilaze, u smislu provođenja zakonom propisanih procedura izdavanja pojedinih akata za izgradnju malih hidroelektrana  na slivu rijeke Neretvice provedena je uz maksimalno poštivanje cjelokupne zakonske regulative koja tretira postupak dodjele koncesije za izgradnju mini hidroelektrana, doneseni su prostorno planski dokumenti, prikupljene su sve neophodne dozvole kojima su prethodile rasprave i upoznavanje mjesnog stanovništva o planiranim aktivnostima kao i uključenost kompletnog stanovništva i šire društvene zajednice u isti, na osnovu kojih investitor JP “Elektroprivreda” BiH d.d.Sarajevo može pristupiti izgradnji malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice.
U skladu sa zakonskim propisima, prilikom pribavljanja svih neophodnih dozvola (okolinska dozvola,vodna saglasnost,saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a i sl.) svim neophodnim dozvolama obavljene su javne rasprave na području Općine Konjic i mjesnim područjima na kojima je planirana izgradnja predmetnih mini hidroelektrana.
Tada istaknuti zahtjevi mjesnog područja su u potpunosti i realizovani kroz Program prijateljskog okruženja u vrijednosti od 1.200.000,00 KM, koji su  finansirani od strane JP “Elektroprivreda” BiH d.d. Sarajevo.
Na osnovu naprijed navedenog Općina Konjic kao davalac koncesija obavještava javnost da ne postoje nikakve zakonske prepreke za izgradnju planiranih mini hidroelektrana..
Mišljenja smo da sva okupljanja koja se dešavaju ovih dana imaju političku pozadinu, odnosno pojedincima služe za pripremu predizborne kampanje.
Gradimo zajedno našu Neretvicu.

Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za Komisiju za evaluaciju projekata

Općina Konjic poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da dostave svoje prijedloge za člana Komisije u ime OCD-a, koji će evaluirati projekte prispjele po Javnom pozivu u okviru LOD metodologije u toku 2020. godine.

Komisiju će činiti dva uposlenika Općine Konjic, dva predstavnika radnih tijela Općinskog vijeća Konjic i predstavnik organizacija civilnog društva, kao i njegov zamjenski član, kako bi svim organizacijama civilnog društva bilo omogućeno da apliciraju na ravnopravnim osnovama.

Organizacija može kandidovati samo jednu osobu ispred Udruženja za člana Komisije za evaluaciju projekata OCD-a.

Važno je da kandidat poznaje osnove PCM-a (upravljanje projektnim ciklusom), te ima najmanje jednu godinu iskustva u pripremi i realizaciji projekata.

Uz prijavni obrazac neophodno je priložiti dokaz o poznavanju PCM-a (certifikat, potvrda ili uvjerenje o završenoj edukaciji).

Obrazac, skeniran (popunjen, ovjeren i potpisan zajedno s certifikatom, potvrdom ili uvjerenjem o završenoj edukaciji), poslati na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili dostaviti lično svakim radnim danom u Službu za privredu, finansije i društvene djelatnosti kancelarija br. 29.

Krajnji rok za dostavu podataka je 05. mart, 2020. godine, do 15 sati.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu za privredu, finansije i društvene djelatnosti na broj: 036/712-253.

Obrazac možete preuzeti ovdje:

USAGLAŠENI KRITERIJI OCJENJIVANJA (GRANT) POTICAJA PODRŠKE RAZVOJU NOVIH BIZNISA

U prostorijama Općine Kakanj održan je stručni skup na temu „Komparativna analiza programa podrške start up-ima i efekti“. Na skupu su predstavljeni primjeri dobre prakse FBiH-RS kada su u pitanju programi podrške start up-ima i efekti, te preliminarni nacrt komparativne analize programa podrške start up-ima u BiH.
Na ovaj način usaglašen je nacrt analize kao osnove za utvrđivanje kriterija ocjenjivanja (grant) poticaja podrške razvoju novih biznisa s ciljem stvaranja predispozicija za kreiranje sveobuhvatnog i inkluzivnog sistema podrške.
Novi biznisi (u poslednje vrijeme često nazivani i start upi) u BiH nemaju jasno zakonske definisane kriterije koje ih određuju i prema opće raširenom mišljenju u Bosni i Hercegovini radi se o bilo kojem biznisu koji je nedavno registrovan. Najčešći oblici registracije novih biznisa su privredna društva (doo) i obrti/zanati (fizička lica).  
„Analizom (programa) poticaja za podršku novim biznisima, može se zaključiti da programi podrške novim biznisima traju maksimalno jednu godinu. Ključni problemi s kojima se start up preduzeća susreću su nedostatak finansijske podrške, nepostojanje usaglašene definicije start upa, nedostatak vještina, nedostatak mentorske podrške, te kontinuitet podrške. Svrha projekta je upravo da se uspostavi poduzetnička infrastruktura koja će novim biznisima pružiti cjelokupan set usluga generisanje ideje, razvoj ideje, grant podršku, te mentoring s ciljem otvaranja novih biznisa i otvaranja novih radnih mjesta“, izjavila je direktorica Centra usluga LiNK Alisa Gekić.  
„No, međutim, podrška start up-ima treba biti strateško opredjeljenje jedinica lokalne samouprave i države, te treba uključivati sve ciljne skupine (nezaposlene osobe, zaposlene osobe koje rade, ali im je potreba podrška za razvoj i druga šansa)“, istakao je u nastavku Mišo Reljić, savjetnik gradonačelnika Grada Prijedora.
Stručni skup je organizovan u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ kojeg u partnerstvu implementiraju: općina Jablanica, općina Kakanj, općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.
Međuopćinsko partnerstvo je jedno od pet partnerstava za razvoj preduzetništva kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Poziv za predavanje - Ishrana muznih grla

Poziv zainteresovanim proizvođačima mlijeka iz Općine Konjic

 

PREDAVANJA NA TEMU

ISHRANA MUZNIH GRLA

Prof. dr. Darko Grbeša, konsultant Sweden/USAID FARMA II projekta

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da posjetite predavanje na temu „Ishrana muznih grla“, koje ima za cilj unaprijediti praksu proizvođača mlijeka vezanu za ishranu muznih grla s ciljem povećanja količine i kvaliteta proizvedenog mlijeka. Predavanja će održati prof. dr. Darko Grbeša, eminentni stručnjak iz ove oblasti.

 U uvodnom dijelu predavanja predstavnik Sweden/USAID FARMA II projekta će predstaviti dosadašnje i planirane aktivnosti projekta, te pojasniti kakvu podršku projekat pruža na terenu.

 Predavanja će se održati 20.02.2020 godine u Skupštiinskoj Sali Općine Konjic (Maršala Tita) sa početkom od 10 časova.

 Partneri u organizaciji ovih predavanja su mljekare, zadruge, Federalni agromediteranski zavod Mostar i općinska služba Konjic.

 Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Radujemo se Vašem dolasku!

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC ZA 2020. GODINU

Općina Konjic poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Konjic. Dokumentacija za prijavu  na javni poziv se može preuzeti lično u Općini Konjic, Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, kancelarija br. 29, ili na web stranici Općine Konjic.  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u dva (2) primjerka za svaki kandidirani projekat u štampanoj formi , u zatvorenoj koverti preporučeno ili na protokol Općine Konjic tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:30 do 15:30 sati, sa naznakom za Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta Općine Konjic za 2020. godinu (obavezno navesti prioritetnu oblast na koju se aplicira). Rok za prijavu aplikacija je 09.03.2020 godine, do 15:30 sati.

U prilogu se nalazi sva potrebna dokumentacija  za Javni poziv.

Proširenje sistema video nadzora grada Konjica

Završena je treća faza proširenja sistema video nadzora grada Konjica.Instalirano je dodatnih 7 kamera na lokacijama:

1) Trg državnosti 

2) Ulica Luka

3) Ulica Kolonija-Autobusko stajalište

4) Ulica Kolonija-Benzinska pumpa

Uspostava sistema video nadzora se radi u cilju povećanja pokrivanja video nadzornim kamerama ključnih tačaka u gradu Konjic za koje je dat prioritet od strane PU Konjic kako bi se nivo sigurnosti građana Općine Konjic podigao na još viši nivo.
Nadzor nad sistemom video nadzora ima PU Konjic.

Općina Konjic je završila tri projekta proširenja sistema video nadzora grada i ukupno je instalirano 17 kamera na području grada Konjica. 

Obavještenje za građane MZ JASENIK- Podružnica Jasenik i Bare

Obavještavaju  se građani MZ JASENIK - Podružnica Jasenik i Bare, da će se dana 14.02.2020. godine održati zbor građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA O.Š sa početkom u 13:00 sati.

Potpisani ugovori sa novim stipendistima Općine Konjic

Dana 31.01.2020 godine u sali Općinskog vijeća potpisani su ugovori sa novim stipendistima Općine Konjic. Općinsku stipendiju u 2019/2020. godini je ostvario 91 učenik i student. Ukupan broj stipendista Općine Konjic u akademskoj 2019/2020 godini je 196 stipendista.  Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci, u sljedećim mjesečnim iznosima:
-po 100 KM za studente prve godine
-po 130 KM za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine
-po 80 KM za učenike srednjih škola.

Konferencija u Kaknju u okviru projekta " Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrška start-upima"

Konferencija „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrška start-upima“ održana je 27.01.2020. godine u Kaknju. Konferencija je organizovana u okviru projekta  „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ kojeg u partnerstvu implementiraju Općina Jablanica, Konjic i Kakanj.

Projektom se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura u tri navedene lokalne zajednice, a samim tim kreirati sveobuhvatni i inkluzivni sistem podrške za razvoj novih biznisa. Sveobuhvatni sistem podrazumijeva da će osobe koje žele registrovati i voditi biznis dobiti podršku prije, tokom i nakon osnivanja biznisa (od razvoja do implementacije poslovne ideje).

Za Općinu Konjic i Agenciju za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. ovaj projekat predstavlja nastavak dosadašnje dobre prakse primjene mjera aktivne politike zapošljavanja ali istovremno novi izazov i mogućnost da kroz komparativnu analizu postojećih sistema podrške i razmijenu iskustava doprinesemo unaprijeđenju postojeće metodologije i mjera podrške prema ciljanim skupinama projekta, kao što su žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici nacionalnih manjina.

Projektne aktivnosti provodit će se u periodu od 16 mjeseci , a ukupna vrijednost projekta iznosi 185 393,00 EUR., od čega 165 000,00 EUR se odnosi na grant sredstva.

Međuopćinsko partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business- za konkuretnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finasira Evropska unija u BiH a realizuje GIZ,UNDP i MOR.

MZ TREŠANICA- Podružnica Homolje

Obavještavaju  se građani MZ TREŠANICA- Podružnica Homolje, da će se dana 07.02.2020. godine održati zbor građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA I.ZAJEDNICE (UČIONICA)  sa početkom u 18:30 sati.

Obavještenje za nove stipendiste Općine Konjic

POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU UPRILIČIT ĆE SE U PETAK, 31. JANUARA 2020 GODINE U 13:00 SATI U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA.

NAPOMENA: SVI STIPENDISTI SA SOBOM TREBAJU PONIJETI PRESLIKU TEKUĆEG RAČUNA.

U NEMOGUĆNOSTI PRISUSTVA NOSITELJA STIPENDIJE, UGOVOR MOŽE POTPISATI ČLAN OBITELJI, UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE. 

OVA OBAVIJEST SE ODNOSI SAMO NA NOVE STIPENDISTE.

Obavještenje za građane MZ STARI GRAD - Podružnice Prkanj, Orašje, Tušćica i Turija

Obavještavaju  se građani MZ STARI GRAD   - Podružnice Prkanj, Orašje, Tušćica i Turija , da će se dana 07.02.2020. godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u BOSANSKOJ SOBI NARODNOG UNIVERZITETA U KONJICU  sa početkom u :

17:00 sati za Podružnice Tušćica i Turija

18:00 sati za Podružnicu Orašje

19:00 sati za Podružnicu Prkanj

Obavještenje za građane MZ TREŠANICA- Podružnica Donje selo

Obavještavaju  se građani MZ TREŠANICA  - Podružnica Donje selo , da će se dana 06.02.2020. godine održati zbor građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA U.R. "DUBROVNIK"  sa početkom u 18:30 sati.

Obavještenje za građane MZ NOVO NASELJE- Podržnice Varda - Tuleg, Radavski potok, Kolonija, Zaslivlje,i Drecelj

Obavještavaju  se građani MZ NOVO NASELJE - Podružnice Varda - Tuleg, Radavski potok, Kolonija, Zaslivlje i Drecelj , da će se dana 06.02.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u J.U.PRVA O.Š. sa početkom u :

17:00 sati za Podružnicu Zaslivlje, Drecelj i Radavski potok 

18:00 sati za Podružnicu Kolonija

19:00 sati za Podružnicu Varda- Tuleg 

Obavještenje za građane MZ TREŠANICA- Podružnica Ovčari

Obavještavaju  se građani MZ TREŠANICA - Podružnica Ovčari, da će se dana 03.02.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u RESTORANU KONJICTRANS sa početkom u 18:00 sati.

Sporazum o suradnji sa regijom Lazajsk

Tokom posjete Poljskoj na incijativu Marka Pankiewicz predsjednika Fundacije im. Braci Solunskich-Cyryla Metodego i Ismaila Sehića direktora Bravo-Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities  potpisano je između Općine Konjic  i predstavnika regije Lazajsk nekoliko sporazuma o suradnji i memorandumu o razumijevanju.Ovim partnerstvom će se promovisati kultura, historija, razmjenjivati ideje  i implementirati projekte za mlade ljude iz naših država. U pismu namjere koje je potpisano 18.januara ove godine, navedena je i spremnost za saradnju na polju dobivanja vanjskih finansijskih sredstava za projekte u 2020.godini. Tokom posjete Poljskoj pregovarano je o razmjeni učenika i profesora sa Lazajsk regijom, o novijim tehnologijama i mašinama, turističkim posjetama i slično. Od osam Općina u Federaciji FBiH za prvi krug posjete Poljskoj odabrane su samo tri općine i to:Općina Kakanj, Općina Konjic i Općina Novo Sarajevo.

Produžen rok za dostavljanje prijava na Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

Produžen rok za dostavljanje prijava na Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i opština Republike Srpske do 31.01.2020. godine.

Vise o javnom pozivu možete saznati na web stranici: www.fmroi.gov.ba

Obavještenje za građane MZ NERETVICA- Podružnica Nevizdraci

Obavještavaju  se građani MZ NERETVICA - Podružnice Nevizdraci, da će se dana 03.02.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u O.Š NEVIZDRACI  sa početkom u 18:00 sati.

Obavještenje za građane MZ NERETVICA- Podružnica Treboje

Obavještavaju  se građani MZ NERETVICA - Podružnice Treboje, da će se dana 03.02.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE  sa početkom u 17:00 sati.

Obavještenje za građane MZ CENTAR- Podružnica Centar

Obavještavaju  se građani MZ CENTAR - Podružnice Centar, da će se dana 30.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u BOSANSKOJ SOBI NARODNOG UNIVERZITETA  sa početkom u 18:00 sati. 

Obavještenje za građane MZ BJELIMIĆI

Obavještavaju  se građani MZ BJELIMIĆI - Podružnice Ljuta, Odžaci, Gradeljina, Luka, Sitnik i Doljani, da će se dana 29.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA ŠKOLE U ODŽACIMA sa početkom u : 16:00 sati za podružnica LJUTA i GRADELJINA ; 16:45 sati za podružnica SITNIK i DOLJANI; 17:30 sati za podružnica ODŽACI; 18:30 sati za podružnicu LUKA 

Obavještenje za građane MZ GLAVATIČEVO - Podružnica Borci

Obavještavaju  se građani MZ GLAVATIČEVO - Podružnica Borci da će se dana 29.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u RESTORANU BORAČKO JEZERO V.L HASAN NIKŠIĆ sa početkom u  17:00 sati.

Obavještenje za građane MZ GLAVATIČEVO - Podružnice Lađanica, Krupac, Ribari i Glavatičevo

Obavještavaju  se građani MZ GLAVATIČEVO - Podružnice Lađanica, Krupac, Ribari i Glavatičevo, da će se dana 28.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA O.Š GLAVATIČEVO sa početkom u  17:00 sati za Podružnicu Lađanica, 17:45 sati za Podružnicu Krupac, 18:30 sati za Podružnicu Ribari i 19:15 za Podružnicu Glavatičevo.

Obavještenje za građane MZ GLAVATIČEVO - Podružnica Grušča

Obavještavaju  se građani MZ GLAVATIČEVO - Podružnica Grušča , da će se dana 27.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u PROSTORIJAMA ŠKOLE  sa početkom u 18:00 sati.

Obavještenje za građane MZ NERETVICA- Podružnica Kruščica

Obavještavaju  se građani MZ NERETVICA- Podružnica Kruščica , da će se dana 25.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u DRUŠTVENOM DOMU KRUŠČICA  sa početkom u 13:00 sati.

Obavještenje za građane MZ TREŠANICA- Podružnica Luka, Civilnih žrtava rata, Željeznička i Repovica

Obavještavaju  se građani MZ TREŠANICA - Podružnica Luka, Civilnih žrtava rata, Željezniča i Repovica, da će se dana 23.01.2020 godine održati zbog građana,a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u BOSANSKOJ SOBI NARODNOG UNIVERZITETA U KONJICU  sa početkom u 17:00 sati za Podružnice Luka i Civilnih žrtava rata i u 19:00 sati za Podružnice Željeznička i Repovica.

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi